Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Civilingeniøruddannelsen er en toårig uddannelse bestående af 120 ECTS, som tilbyder to specialiseringsprofiler:

Computational Design and Robotics for Engineering, Architecture and Constructions Technology (CREATE)

Profilen CREATE fokuserer på at uddanne en ny generation af teknisk avancerede tværfaglige designere, der er udstyret til at drive overgangen til et fremtidsorienteret bæredygtigt miljø. Uddannelsen arbejder på tværs af forskellige arkitektur-, ingeniør- og byggeområder og fokuserer på praktiske og teoretiske undersøgelser inden for beregningsmæssig design og teknik, arkitektonisk robotteknologi og digital fremstilling, CO2-drevet design og cirkulær konstruktion.

Konstruktionsteknik

Med profilen konstruktionsteknik bliver du ekspert i at løse strukturelle problemer. På studiet arbejder du med både nye og klassiske materialer til konstruktion af bygninger og anlægskonstruktioner; såsom beton-, træ- og stålkonstruktioner. Du får også en god viden om de mange påvirkninger en bygnings- eller anlægskonstruktion bliver udsat for, f.eks. vibrationer som følge af påvirkninger fra vind og køretøjer. Du opnår dermed en specialistviden inden for konstruktioner.