Skip to main content

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

  • Civilingeniøruddannelse (bachelor) i bygningsteknik (SDU) - giver dig retskrav på optagelse
  • Civilingeniøruddannelsen (bachelor) i byggeri (AU)
  • Civilingeniøruddannelsen (bachelor) i byggeri og anlæg (AAU) 
  • Civilingeniøruddannelsen (bachelor) i byggeteknologi (DTU) 
  • Civilingeniøruddannelsen (bachelor) i Architectural Engineering (DTU) 

Har du en anden uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse.

For at komme i betragtning skal din uddannelse som minimum indeholde: 

  • Naturvidenskabeligt grundlag (fx indenfor matematik, fysik, statik eller styrkelære): mindst 20 ECTS
  • Bygningsteknologi (fx indenfor bbygningsstruktur, bygningsteknik ellerbyggematerialer): mindst 20 ECTS
  • Digitalisering (fx indenfor programmering og computational design, digital fabrikation og byggerobotik, computer-aided design eller BIM): mindst 10 ECTS
  • Bæredygtighed (fx indenfor bæredygtig udvikling, bygningsfysik, facade eller energi og indeklima): mindst 10 ECTS

Som en del af din ansøgning skal du udfylde og uploade et skema, hvor du selv angiver, hvilke fag fra din uddannelse du anser for relevante i forhold til ovenstående krav. Skemaet skal du uploade til ansøgningsportalen, når du sender din ansøgning. Download skemaet her.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Hvis din bacheloruddannelse er fra udlandet, er det et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau. Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU, skal du desuden dokumentere dine engelskkundskaber. Læs mere om krav til engelskkundskaber. 

Udvælgelse af ansøgere

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse. Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.