Skip to main content

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Civilingeniøruddannelse (bachelor) i bygningsteknik (SDU) - giver dig retskrav på optagelse
 • Civilingeniøruddannelsen (bachelor) i byggeri (AU)
 • Civilingeniøruddannelsen (bachelor) i byggeri og anlæg (AAU) 
 • Civilingeniøruddannelsen (bachelor) i byggeteknologi (DTU) 
 • Civilingeniøruddannelsen (bachelor) i Architectural Engineering (DTU) 

Har du en anden uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse.

For at komme i betragtning skal din uddannelse som minimum indeholde: 

 • Naturvidenskabeligt grundlag (fx indenfor matematik, fysik, statik eller styrkelære): mindst 20 ECTS
 • Bygningsteknologi (fx indenfor bbygningsstruktur, bygningsteknik ellerbyggematerialer): mindst 20 ECTS
 • Digitalisering (fx indenfor programmering og computational design, digital fabrikation og byggerobotik, computer-aided design eller BIM): mindst 10 ECTS
 • Bæredygtighed (fx indenfor bæredygtig udvikling, bygningsfysik, facade eller energi og indeklima): mindst 10 ECTS

Som en del af din ansøgning skal du udfylde og uploade et skema, hvor du selv angiver, hvilke fag fra din uddannelse du anser for relevante i forhold til ovenstående krav. Skemaet skal du uploade til ansøgningsportalen, når du sender din ansøgning. Download skemaet her.

Krav til sprogkundskaber

Hvis din bachelor ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine sprogkundskaber, fx vha. dit gymnasiebevis:

 • Du skal have bestået Engelsk B med minimum 2,0 i karaktergennemsnit
 • Du skal have bestået Dansk A – eller dokumentere, at din bacheloruddannelse er undervist på dansk i Danmark

Hvis du ikke opfylder kravene vha. et dansk eksamensbevis, kan du læse om andre måder at dokumentere dit sprogniveau

Udvælgelse af ansøgere

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse. Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.