Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse på uddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra SDU (giver dig retskrav på optagelse)
 • Bacheloruddannelse i Market & Management Anthropology fra SDU (giver dig retskrav på optagelse)
 • Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra et andet dansk universitet
 • Bacheloruddannelse i Økonomi (erhvervsøkonomisk linje) fra SDU

Desuden kan følgende uddannelser give adgang afhængig af de specifikke fag, du har fulgt på uddannelsen. Læs mere om kravene til dig, hvis du har læst:

Krav om relevant beskæftigelse

Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 1. Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen, med relevante arbejdsopgaver.
 2. Du er iværksætter med en relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Krav til sprogkundskaber

Hvis din bachelor ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine sprogkundskaber, fx vha. dit gymnasiebevis:

 • Du skal have bestået Engelsk B med minimum 2,0 i karaktergennemsnit
 • Du skal have bestået Dansk A – eller dokumentere, at din bacheloruddannelse er undervist på dansk i Danmark

Hvis du ikke opfylder kravene vha. et dansk eksamensbevis, kan du læse om andre måder at dokumentere dit sprogniveau

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi ansøgere på baggrund af følgende pointsystem:

 • 6 point for at opfylde adgangskravene - dvs. at du ikke skal bruge suppleringsfag
 • 1 point for 10 ECTS inden for mikroøkonomi
 • 1 point for 10 ECTS inden for regnskab
 • 1 point for 10 ECTS inden for marketing/forbrugeradfærd
 • 1 point for 10 ECTS i fag inden for organisationsteori
 • 1 point for 15 ECTS i fag inden for metode til kvantitativ analyse (statistik, matematik o.lign.)

Ansøgere rangers efter deres pointtal. Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen.