Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende uddannelse og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Samt en af følgende fagkombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B

Desuden skal du:

 • Have et karaktergennemsnit på mindst 9,0, når du søger om optagelse i kvote 1
 • Have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, er det nødvendigt, at du søger ind i kvote 2.

Men det kan også være en god idé at søge i kvote 2, selvom du opfylder karakterkravet i kvote 1. Så optimerer du chancen for en studieplads.

Når du søger i kvote 2, vurderer vi nemlig samtidig, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Du kan søge to gange Medicin på SDU

 SDU udbyder bacheloruddannelsen i Medicin med efterfølgende kandidat Odense og med efterfølgende kandidat i Esbjerg. I begge tilfælde er bacheloruddannelsen (uddannelsens første tre år) placeret i Odense.

Når du udfylder din prioriteringsliste på optagelse.dk, er der tale om to forskellige uddannelsesvalg. Husk, at du kan tilføje dem begge to.

Børneattest

For at du kan gennemføre uddannelsen, er det en forudsætning, at du har en ren børneattest. Du skal nemlig kunne fremvise en sådan i forbindelse med uddannelsens obligatoriske klinikophold. Studiet vil i forbindelse med disse obligatoriske klinikophold indhente samtykkeerklæring fra dig for at kunne indhente en børneattest.