Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Langt de fleste bachelorer i medicin fortsætter på kandidatuddannelsen i medicin. Med en kandidatuddannelse i medicin kan du arbejde som læge, men der er også mulighed for forskningsarbejde ved fx universiteter eller arbejde i medicinalindustrien.

Der forventes ingen arbejdsløshed blandt læger i de kommende år, tværtimod snarere lægemangel.

Reservelæge

Efter kandidatuddannelsen følger 12 måneders klinisk basisuddannelse, hvor du arbejder son speciallæge. I basisuddannelsen udbygges ens praktiske færdigheder, man er i kontakt med mange patienter og får derfor en stadig stigende erfaring med at modtage, udrede og behandle patienter. Den kliniske basisuddannelse finder sted ved alle landets sygehuse, og det er sundhedsstyrelsen, der sørger for fordelingen af kandidaterne til alle turnuspladserne.

Mulighed for at blive speciallæge

Efter basisuddannelsen skal du begynde at uddanne dig til speciallæge i et af de mange forskellige lægespecialer. Der er i alt 39 godkendte lægelige specialer i Danmark, og du vil møde repræsentanter fra mange af dem i løbet af studiet. Medmindre du vælger en alternativ lægekarriere indenfor universitet eller industri skal alle læger uddannes til speciallæge. Videreuddannelsen til speciallæge tager mindst 5-6 år og består af mindst 1 års introduktionsstilling og 4-5 års hoveduddannelsesstilling. Uddannelsen til speciallæge sker i forbindelse med ansættelse og arbejde som læge på godkendte uddannelsesafdelinger. På vejen til at blive speciallæge skal du tillige gennemføre en række teoretiske kurser samt forskningstræning.

De tre spor

På uddannelsen kommer du igennem tre spor:

  • Det biomedicinske spor: giver dig det sundhedsvidenskabelige fundament som al lægelig virksomhed bygger på.
  • Akademikersporet: give dig de grundlæggende akademiske færdigheder, som kendetegner et universitetsstudium, og som er en forudsætning for din livslange uddannelse som læge.
  • Professionssporet: her får du færdighedstræning, kommunikationsundervisning og -træning og klinikophold.

Bliv læge

Der er mangel på læger i Danmark! Bacheloruddannelsen i medicin sigter mod videre uddannelse, og de fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i medicin, der kan give ret til at praktisere som læge.