Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Langt de fleste bachelorer i medicin fortsætter på kandidatuddannelsen i medicin. Med en kandidatuddannelse i medicin kan du arbejde som læge, men der er også mulighed for forskningsarbejde ved fx universiteter eller arbejde i medicinalindustrien.

Der forventes ingen arbejdsløshed blandt læger i de kommende år, tværtimod snarere lægemangel.
 

De tre spor

De tre spor:

  • Det biomedicinske spor: Giver dig det sundhedsvidenskabelige fundament som al lægelig virksomhed bygger på.
  • Akademikersporet: Giver dig de grundlæggende akademiske færdigheder, som kendetegner et universitetsstudium,  som er en forudsætning for din livslange uddannelse som læge. 
  • Professionssporet: Her får du færdighedstræning, kommunikationsundervisning og -træning samt klinikophold. 

Bliv læge

Der er mangel på læger i Danmark! Bacheloruddannelsen i medicin sigter mod videre uddannelse, og de fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i medicin, der kan give ret til at praktisere som læge.