Skip to main content
Error while rendering view [MainNavigation]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.

Vær med til at skabe sundhed og trivsel for mennesker

Folkesundhedsvidenskab handler om menneskers sundhed og trivsel og om at forbedre folkesundheden – for alle. I Danmark og i alle andre samfund er der store forskelle i sundhed og trivsel mellem befolkningsgrupper, f.eks. mellem folk med længere og kortere uddannelse, mellem etniske grupper, etc. Og der er mange folkesundhedsudfordringer, hvor vi endnu ikke har løsningen – f.eks. ved vi ikke, hvorfor flere og flere unge har dårlig mental sundhed, eller hvad vi skal gøre ved det. 

Bacheloruddannelsen i folkesundhed fokuserer netop på, hvordan vi fremmer sundhed og trivsel og forebygger sygdom. Vi beskæftiger os primært med befolkningsgrupper fx unge, ældre, hele befolkningen, etc., og fokus er derfor kun i mindre grad på det enkelte individ. Uddannelsen benytter både sundheds- og samfundsvidenskabelige indsigter og metoder, og du vil lære både kvalitative og kvantitative metoder (f.eks. statistik og epidemiologi). Du vil desuden støde på en bred vifte af emner lige fra menneskets biologi, sundhedsadfærd, politik og sundhedsvæsen, sundhedsøkonomi, etc. 

Med en bachelor i folkesundhedsvidenskab får du kvalifikationerne til at afdække befolkningens sundhedstilstand. Du kan være med til at forbedre folkesundheden ved at skabe sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på lokalt, nationalt og internationalt niveau, bl.a. ved at analysere og vurdere, hvordan forskellige indsatser og tiltag virker i befolkningen. Du vil være kvalificeret til at arbejde med bl.a. sundhedsplanlægning, udvikling, rådgivning, undervisning og forskning, og du får spændende jobmuligheder, f.eks. i patientforeninger eller internationale organisationer, og inden for analyse- og planlægningsopgaver i både offentlige organisationer og private virksomheder. Forskning og undervisning ved universiteter og højere læreanstalter er også muligheder, som du har med en uddannelse i folkesundhedsvidenskab. 

Bacheloren giver dig adgang til at læse videre på bl.a. kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, idræt og sundhed eller den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Derfor skal du læse Folkesundheds-videnskab

  • Folkesundhedsvidenskab spænder bredt, da det er et studium, der forbinder sundhedsvidenskaben, samfundsvidenskaben og humanvidenskaben – i et både lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.
  • Du får under uddannelsen mulighed for at tage et praktikophold i en privat eller offentlig organisation, da praktikophold er en indbygget del af uddannelsen. Du kan også vælge at tage et udlandsophold.
  • Du får mulighed for mange forskelligartede og spændende karriereveje.