Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på bacheloruddannelsen giver dig et bredt kendskab til folkesundhedsvidenskabelige teorier og metoder. På uddannelsen i folkesundhedsvidenskab benytter vi både sundheds- og samfundsvidenskabelige indsigter og metoder, og du lærer både den nære kvalitative (f.eks. interviews) samt det store og kvantitative (f.eks. spørgeskemaer, statistik mm.).

Du vil desuden støde på en bred vifte af emner lige fra:

  • Menneskets sundhed
  • Menneskets biologi
  • Sundhedsadfærd
  • Politik og sundhedsvæsen
  • Sundhedsøkonomi

Undervisningen omhandler sjældent kun det enkelte menneske, men fokus er især på hele befolkningen eller enkelte grupperinger som f.eks. unge, eller ældre. 

Du lærer på den måde at anvende metoder, teorier og færdigheder, som er relevante for at analysere data indenfor sundhedsområdet.  På studiet lærer du samtidig at udvikle, implementere og evaluere interventioner i folkesundhed. Du opnår færdigheder i at kortlægge, analysere og intervenere i sundhedsrelaterede forhold – herunder opfattelser af og holdninger til sundhed på befolkningsniveau samt sundhedsadfærd.

Året er inddelt i fire kvartaler

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i en såkaldt kvartalsstruktur. Kvartalsstrukturen indebærer fire årlige undervisningsperioder på hver otte uger med en eksamensperiode i umiddelbar forlængelse af en undervisningsperiode, så alt er frisk i eringdringen. De enkelte modulers placering i strukturen ses i nedenstående oversigt.

 

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 10-11
Biostatistik (forelæsning)
     
Kl. 8-10
Introduktion til folkesundhedsvidenskab  (Tutor)
Kl. 13-16
Biostatistik (Øvelser)
 
Kl. 12-13
Biostatistik øvelser (Øvelser)
 
Kl. 14-18
Introduktion til folkesundhedsvidenskab (Forelæsning)
Kl. 13-14
Biostatistik (Forelæsning)