Skip to main content

Uddannelsens opbygning

 Undervisningen på bacheloruddannelsen giver dig et bredt kendskab til folkesundhedsvidenskabelige teorier og metoder. Du opnår færdigheder i at kortlægge, analysere og intervenere i sundhedsrelaterede forhold – herunder opfattelser af og holdninger til sundhed på befolkningsniveau samt sundhedsadfærd.

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i en kvartalsstruktur. Kvartalsstrukturen indebærer fire årlige undervisningsperioder på hver otte uger med en eksamensperiode i umiddelbar forlængelse af en undervisningsperiode. De enkelte modulers placering i strukturen ses i nedenstående oversigt.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 10-11
Biostatistik (forelæsning)
     
Kl. 8-10
Introduktion til folkesundhedsvidenskab  (Tutor)
Kl. 13-16
Biostatistik (Øvelser)
 
Kl. 12-13
Biostatistik øvelser (Øvelser)
 
Kl. 14-18
Introduktion til folkesundhedsvidenskab (Forelæsning)
Kl. 13-14
Biostatistik (Forelæsning)