Skip to main content

På Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på SDU i Odense vil du blive præsenteret for nye vinkler på sundhed og sygdom til brug for udviklingen af den sundhedsmæssige velfærd i Danmark.

Der er nemlig stærk efterspørgsel efter sundhedsvidenskabelige kompetencer i sundhedssektoren. Dette gælder ikke mindst i undervisnings-, projekt-, leder- og udviklingsstillinger inden for sundhedssektoren.

Flervidenskabeligt studie

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er forankret i teorier og metoder inden for sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Den sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse lægger således vægt på det flervidenskabelige samt på forholdet mellem patient – og brugerperspektiver og samfundet.

Undervisningssproget er dansk, men der kan være fag, hvor der bliver undervist på engelsk. Pensumlitteraturen vil primært være på engelsk og dansk.

Uddannelsen kan også læses som en erhvervskandidatuddannelse

Er du i arbejde og kunne du tænke dig at læse på deltid ved siden af, så er en erhvervskandidat måske noget for dig. Læs mere om erhvervskandidaten

Derfor skal du læse...

  • Da uddannelsen inddrager sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab får du et flervidenskabeligt perspektiv på samfundsrelevante og komplekse sundhedsfaglige problemstillinger.
  • Du kan under uddannelsen vælge at tage et projektorienteret forløb i samarbejde med en privat eller offentlig organisation. Du kan også vælge at tage et udlandsophold eller et prægraduat forskningsår.  
  • Du får mulighed for at efterfølgende at arbejde med sundhed i den offentlige eller private sektor.