Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Med Folkesundhedsvidenskab får du en grundlæggende viden om befolkningers sundhedstilstand og de generelle livsbetingelser. Derudover får du indsigt i teori- og evidensbaserede metoder og strategier.

Dette giver dig mulighed for at kunne arbejde på tværs af faggrænser og sektorer med:

 • Sundhedsplanlægning og rådgivning
 • Udvikling, analyse og evaluering
 • Undervisning og forskning 

Kompetencer

En bachelor i Folkesundhedsvidenskab giver dig færdigheder i at:

 • Indsamle og analysere oplysninger om befolkningsgruppers helbred og trivsel.
 • Analysere og vurdere miljø- og samfundsmæssige forholds indflydelse på befolkningsgruppers fysiske, psykiske og sociale helbred og livskvalitet.
 • Deltage i udvikling, iværksættelse og evaluering af programmer, politiker og institutioner, som sigter mod forebyggelse og sundhedsfremme.
 • Formidle problemstillinger, resultater og synspunkter på faglig og professionel vis, såvel mundtligt som skriftligt.

Jobmuligheder

Du vil fx kunne arbejde hos:

 • Statslige, regionale og større kommuners styrelser og institutioner.
 • Sygehus- og sundhedsforvaltninger og social- og sundhedsplanlægningsafdelinger i regioner og kommuner.
 • Nationale og internationale organisationer med forebyggende og sygdomsbekæmpende funktioner som f.eks. WHO, EU eller Røde Kors.
 • Større patientorganisationer, som fx Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen og store nationale og internationale idrætsorganisationer.