Skip to main content
DA / EN

Få en bred samfundsvidenskabelig uddannelse

Bacheloruddannelsen i Statskundskab er for dig, der interesserer dig for politologi, organisationsteori, international politik, politisk kommunikation, samfundsvidenskabelig metode – og lignende. 

På uddannelsen vil du blive præsenteret for begreber, teorier og analyser af Danmark og andre landes politiske systemer, offentlige organisationer, international politik og forvaltning. Du kommer til at arbejde med emnerne både teoretisk og praktisk, og du vil under hele din uddannelse indgå i et stærkt socialt og fagligt fællesskab med dine medstuderende.

Uddannelsen i Statskundskab giver adgang til en lang række forskellige karrieremuligheder. En del kandidater bliver ansat i det offentlige, fx i ministerier og styrelser, eller i internationale organisationer som EU og FN.

Andre finder job hos politiske partier, interesseorganisationer, konsulentvirksomheder eller ved medierne. Endelig er der også mulighed for at finde beskæftigelse inden for forskning og uddannelse.

Derfor skal du læse Statskundskab

  • Det er en bred samfundsvidenskabelig uddannelse, der blandt andet giver dig en dybere forståelse af områder som demokrati, magt, interesser og politik, men hvor du også får et grundlæggende kendskab til juridiske, økonomiske og forvaltningsmæssige problemstillinger.
  • Du kommer til at indgå i et livligt studentermiljø med mange forskellige faglige og sociale arrangementer, der giver et afbræk fra læsningen.
  • Du får din daglige gang på et institut, hvor der er arbejdspladser til gruppearbejde, og hvor forskernes døre altid står åbne.
  • Med en bachelor- og efterfølgende kandidatuddannelse i Statskundskab er der gode karrieremuligheder.