Skip to main content
DA / EN

Udvikling af teknologier der øger livskvaliteten

Vil du være med til at udvikle fremtidens teknologiske løsninger, der kan skabe bedre sundhed og øget velfærd? Så er uddannelsen som civilingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi måske noget for dig. Med uddannelsen kan du via teknologi være med til at hjælpe mennesker og øge livskvaliteten hos unge som gamle, der er ramt af sygdom eller har en funktionsnedsættelse.

Du vil som civilingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi arbejde med at udvikle intelligent teknologi på baggrund af behov og ønsker fra både borgere og sundhedspersonale. Du vil typisk beskæftige dig med teknologier inden for medicinsk udstyr i sygehussektoren til forebyggelse, diagnosticering, telemedicin, genoptræning/rehabilitering og pleje .

Som civilingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi får du en nøglerolle i udviklingen af nye måder at hjælpe borgere med funktionsnedsættelse på, og derved kan du være med til at øge livskvaliteten for en stor gruppe mennesker.

Uddannelsen hed tidligere velfærdsteknologi.

Hvad lærer jeg?

Med en uddannelse i sundheds- og velfærdsteknologi får du en bred vifte af kompetencer til at kunne udvikle velfærdsteknologiske løsninger, indhente ny viden, udvikle nye ideer ved at tale med brugeren, undersøge procedurer og arbejdsgange, arbejde fagligt og tværfagligt med projekter og meget mere.

Du får viden inden for emner som bl.a. anatomi, fysiologi, biomekanik,  psykologi, brugerinteraktion, brugerdrevet produktudvikling, matematik, mekanik, sensorelektronik, dataopsamling, dataanalyse, kunstig intelligens og programmering.

På uddannelsen kan du både arbejde med robotter og automatiske systemer til fx genoptræning, aflastning og fitness, IT-løsninger til fx at analysere helbredsrelaterede data, til telemedicin og pleje, udvikling af apps til at hjælpe borgere i hverdagen, medicoteknisk behandlingsudstyr fx kirurgirobotter, udvikling af udstyr til hjemmeplejen til fx mobilitet, personlig hygiejne og rengøring.

Hvordan er studiet opbygget?

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Hvert semester er baseret på et hovedtema, som bliver udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde.

På første semester er der fokus på mennesker og teknologi – og mødet mellem de to. På andet semester er der fokus på bevægelse, hvor du bl.a. lærer om mennesker og maskiners mekanik. På tredje semester arbejder du med dynamiske systemer, og på fjerde semester er der fokus på brugerinteraktion. Femte semester har fokus på iværksætteri og innovation, hvor du vil arbejde sammen med medstuderende fra andre studieretninger. Du kan også vælge at læse femte semester i udlandet. På sjette semester laver du dit bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning
.

Kandidatuddannelse

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du kan tage den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør. Her har du mulighed for at specialisere dig i robomedic eller sundheds-IT.
Læs mere om kandidatuddannelsen i sundheds- og velfærdsteknologi.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder både i Danmark og udlandet. Du kan få job i både den offentlige og private sektor, hvor teknologi og sundhed møder mennesker.

Du kan fx udvikle intelligent teknologi til forebyggelse, diagnosticering, telemedicin, genoptræning/rehabilitering og pleje. Du kan også arbejde som projektleder, hvor du bruger din tværfaglige viden til at bygge bro mellem teknologier og sundhedssektoren. Du kan endvidere arbejde med certificering af medicinsk teknologi og hjælpemidler, så det bliver godkendt til sikker brug af mennesker.
Læs mere om karrieremuligheder her.

Derfor skal du læse...

  • Du lærer en bred vifte af ingeniørfaglige discipliner og at kombinere disse med sundhedsfaglighed
  • Du udvikler teknologi, som kan øge livskvaliteten for en stor gruppe mennesker
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger på konkrete problemer

Hør om sundheds- og velfærdsteknologi på SDU

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense