Skip to main content

Udvikling af teknologi, der øger livskvaliteten

Vil du arbejde med teknologiske løsninger til bedre sundhed og øget velfærd? Så er en uddannelse inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi måske noget for dig.
Teknologi kan være med til at øge livskvaliteten for mange borgere – unge som gamle – i et sygdomsforløb eller med en form for funktionsnedsættelse. Du vil som civilingeniør i Sundheds- og velfærdsteknologi arbejde med intelligent teknologi og være med til at skabe ”mere velfærd for pengene”. Du vil typisk beskæftige dig med teknologier inden for medicinsk udstyr i sygehussektoren, genoptræning/rehabilitering samt behandling og forebyggelse med henblik på at gøre borgere med behandlingskrævende lidelser mere selvhjulpne.

Som civilingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi får du en nøglerolle i udviklingen af nye måder at hjælpe borgere med funktionsnedsættelse på, og derved kan du være med til at øge livskvaliteten for en stor gruppe mennesker.

Uddannelsen hed tidligere Velfærdsteknologi.

Hvad lærer jeg?

Med en uddannelse i Sundheds- og Velfærdsteknologi får du en bred vifte af kompetencer til at kunne udvikle velfærdsteknologiske løsninger, indhente ny viden, udvikle nye ideer ved at tale med brugeren, undersøge procedure, arbejde fagligt og tværfagligt med projekter og meget mere.
Du får viden inden for emner som bl.a. anatomi, fysiologi, matematik, mekanik, psykologi, sensorelektronik, dataopsamling, dataanalyse, computerbehandling, kunstig intelligens og programmering.
På uddannelsen kan du fx arbejde med robotter/automatiske systemer til fx genoptræning, aflastning og fitness, IT-løsninger til fx at analysere helbredsrelaterede data, telemedicin og pleje, udvikling af apps til at hjælpe borgere i hverdagen, medicoteknisk behandlingsudstyr fx kirurgirobotter, udvikling af udstyr til hjemmeplejen til fx mobilitet, personlig hygiejne, rengøring mm.

Hvordan er studiet opbygget?

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Hvert semester er baseret på et hovedtema, som bliver udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde.
På første semester er der fokus på mennesker og teknologi – og mødet mellem de to. Andet semester er der fokus på bevægelse, hvor du bl.a. lærer om mennesker og maskiners mekanik. Tredje semester arbejde du med dynamiske systemer. Fjerde semester har fokus på brugerinteraktion. Femte semester har fokus på iværksætteri og innovation, hvor du vil arbejde sammen med medstuderende fra andre studieretninger. Du kan også vælge at læse semestret i udlandet. På sjette semester laver du dit bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Kandidatuddannelse

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du tager den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør. Her har du mulighed for at specialisere dig i RoboMedic eller Sundheds-it.
Læs mere om kandidatuddannelsen i Sundheds- og Velfærdsteknologi.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelse giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx udvikle intelligent teknologi til genoptræning, forebyggelse og pleje til mennesker. Du kan få job i både den offentlige og private sektor, hvor teknologi og sundhed møder mennesker. Du kan også fortsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d.-grad.
Læs mere om karrieremuligheder her.

Derfor skal du læse...

  • Du udvikler teknologi, som kan øge livskvaliteten for en stor gruppe borgere
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger på konkrete problemer
  • Du får en bred vifte af kompetencer og viden

Hør om Sundheds- og Velfærdsteknologi på SDU

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense