Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i elektronik varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Hvert semester fokuserer på et hovedtema:

  1. Grundlæggende elektroteknik
  2. Autonome elektroniske systemer
  3. Avancerede elektroniske systemer
  4. Digitale systemer
  5. Programmerbar elektronik og effektelektronik
  6. Bachelorprojekt

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester: grundlæggende elektroteknik
Du starter med at få et solidt fagligt grundlag inden for fysik, matematik og elektroteknik. Du lærer også noget om pc-baserede værktøjer til programmering, modellering og simulering. Udover teorien arbejder du med metoder og teknikker i forbindelse med dit projektarbejde, der udarbejdes i grupper.

2. semester: autonome elektroniske systemer
Her arbejder du med elektronik, digitalteknik, microcontrollere og programmering, så du kan realisere et autonomt, elektronisk system, der foretager måling, opsamling, lagring og bearbejdning af data.

3. semester: avancerede elektroniske systemer
På dette semester fordyber du dig i elektronikken, og du lærer om de fundamentale elektrofysiske love, som er grundlaget for forståelsen af elektriske signaler og komponenters virkemåde. Du lærer at analysere og designe de enkelte komponenter, sætte dem sammen til et samlet system, opstille matematiske modeller og foretage beregninger og simuleringer af systemets dynamik. 

4. semester: digitale systemer
Semestret omhandler analyse og design af digitale signalbehandlingssystemer og den nødvendige analoge signalkonvertering. Du lærer om avancerede, indlejrede systemer, og realiserer et specifikt system i semesterprojektet, hvor du programmerer et komplekst microprocessorbaseret system, hvor den analoge og digitale verden interagerer og implementeres i et integreret produkt.

5. semester: programmerbar elektronik og effektelektronik
På dette semester fokuseres der på programmerbar elektronik og effektelektronik. I faget Experts in Team Innovation får du en forståelse for iværksætteri, innovation og tværfaglighed, hvor du arbejder sammen med medstuderende fra andre ingeniøruddannelser om at løse en konkret udfordring. Samtidig får du mulighed for at fordybe dig i valgfrie fagområder inden for elektronik.

Du kan vælge at læse dette semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Her skriver du dit bachelorprojekt, hvor du samler al din viden og færdigheder fra de foregående semestre. Semestret fokuserer også på Internet of Things, datakommunikation og valgfag.
Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af elektronik. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Elektronik og fysik
08:00 - 12:00
Undervisning  

Projekt i modellering, simulering og deisgn af dynamiske systemer
08:00 - 12:00
Undervisning

Elektronik og fysik
08:00 - 12:00
Undervisning

T1, Matematik og indledende programmering
08:00 - 12:00
Undervisning

 

Matematik og indledende programmering
12:00 - 16:00
Undervisning

Elektronik og fysik
12:00 - 16:00
Undervisning 


Elektroteknik og fysik
12:00 - 16:00
Øvelser

   
 
Se flere eksempler på ugeskemaer her.