Skip to main content

Spørgsmål om uddannelsen?

Hvem hjælper dig i din studietid her på SDU? Og hvordan kommer du i kontakt med os?

Studiesekretær
Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen.

Henvendelse vedr. Humanistiske fag:
Heidi Christensen
Tlf.:6550 2948
Mail:audlog-sek@sdu.dk

Henvendelse vedr. Sundhedsvidenskabelige fag:
Vibeke Bennedsen
Tlf.:6541 1809
Mail:Vibeke.Bennedsen@rsyd.dk

Henvendelse vedr. faget Neurobiologi og Neurologi:
Stine Sonne Carstensen
Tlf.: 6550 3760
Mail: ccarstensen@health.sdu.dk

Studienævnssekretær
Information omkring studienævnsmøder, behandlingstider mv.

 

Dorte Cohrt Nebel
Tlf.: 6550 3895
Mail:sn-audlog@sdu.dk
Studienævnet

Studieleder
Fagspecifik vejledning – fx valg af vejleder, fagenes/kursernes indhold mv.

Catherine Rineke Brouwer
Mail:sn-audlog@sdu.dk

Studiementor/faglig vejleder
Livet som studerende på din uddannelse og faglige forhold.

Mail: fvlogopaedi@sdu.dk
Vejledning på din uddannelse.

Studievejledningen Humaniora
Dispensationer, merit, valg undervejs, studieplaner mv.

Tlf.:6550 2040
Mail: studievejledningen-hum@sdu.dk
Vejledning på Humaniora.

Studie- og trivselsvejledning
Studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Tlf.:6550 1801
Mail:vejledning@sdu.dk
Studie- og tvivselsvejledningen

Universitetsbiblioteket
Lån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar mv.

Tlf.:65502611
Mail:sdub@bib.sdu.dk
Biblioteket

Studenterrådgivningen
En selvstændig enhed udenfor SDU, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Studenterrådgivningen