Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på Audiologopædi optages du i første omgang på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer 3 år, og hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

Uddannelsen beskæftiger sig med 3 hovedområder:

Den humanistiske del:

 • Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab
 • Psykologi
 • Psykolingvistik
 • Sprogtilegnelse
 • Pædagogik og handicap

Den sundhedsvidenskabelige del:

 • Anatomi og fysiologi
 • Neurobiologi og neurologi
 • Medicinsk audiologi
 • Videnskabsteori

Den specialiserede audiologopædiske del:

 • Introduktion til audiologopædi
 • Sprog- og talevanskeligheder
 • Klinik
 • Medicinsk Audiologi
 • Pædagogisk Audiologi 1 og 2

Desuden kommer alle ud i projektorienteret forløb (praksisophold) på børne- og/eller voksenområdet.

Vi opdaterer vores uddannelser hvert år i maj. Så det studieforløb du ser her, kan forandre sig. 

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering