Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

Uddannelsen i audiologopædi giver dig en særlig viden om høre/tale området og de vanskeligheder både børn og voksne kan have, for voksne gælder det både handicapområdet samt genoptræning efter sygdom og ulykker. Du kan rådgive om og hjælpe med en særlig indsats overfor børn, der har udfordringer.   

De fleste audiologopædiske stillinger er inden for det offentlige, men der findes også en række forskellige jobområder på det private arbejdsmarked.
Vi anbefaler, at man med en BA i Audiologopædi læser videre på en toårig kandidatuddannelse så man bliver kandidat i Audiologopædi.


Kompetencer

Med denne uddannelse vil du typisk komme til at arbejde med at:

 • være ansvarlig for den audiologopædiske indsats i børnehaver og skoler, det vil sige at foretage vurderinger og undervisning af førskole- og skolebørn med forskellige vanskeligheder.
 • rådgive forældre og andre faggrupper, så de kan støtte barnet bedst muligt.
 • være en specialist på talehøreinstitutter eller kommunikationscentre.
 • forbedre livet for hjerneskadede. Her arbejder man meget specialiseret med mennesker med forskellige typer hjerneskader og den efterfølgende genoptræning.
 • hjælpe skoler og institutioner med børn eller voksne, der har kognitive eller autistiske vanskeligheder.

Jobmuligheder

 Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

 • Tale-hørekonsulent 
 • Talekonsulent
 • Hørekonsulent
 • Ordblindeunderviser
 • Skolekonsulent
 • Software audiologist