Skip to main content
Human-Robot Interaction Lab Sønderborg

Undervisningsmaterialer

Introduktion til undervisning i engelsk spørgsmålsintonation (engelsk)

I denne introduktion forklarer først en robot med karismatisk talestil øvelsen. Derefter præsenteras tre engelske spørgsmål med den visualiseringsteknik, vi har fundet frem til er den bedste. I vores studie (Alm, Fischer & Niebuhr i forberedelse) opviste de studerende, der fik se en introduktion med en robot med karismatisk talestil mindst fejl, når de skulle udtale de præsenterede sætningerne. Visualiseringerne er baseret på den notationsteknik, vi har udviklet og testet (Fischer et al. submitted).

Manual for at lave lærematerialer i intonation (og for selvstudier i intonation) (engelsk)

I dette undervisningsmateriale forklarer vi, hvordan man kan lave lærematerialer i tonegang med den visualiseringsteknik, som vi udviklet i vores projekt. Manualen kræver ingen forkundskaber i at arbejde med intonation eller med computerprogrammet PRAAT:

I del 1 forklarer vi, hvad intonation er, hvorfor det er vigtigt at lære sig intonation og vi given en introduction i, hvordan man arbejder med freewareprogrammet PRAAT; for dem af os, der ikke (endnu) er eksperter i at lytte til stemmens tonhøjdebevægelserne, er det en meget god idé at tage computeren til hjælp.

I del 2 tager vi list intonation i engelsk som eksempel for at forklare, hvordan man kan omdanne sit auditive indtryk og den visuelle analyse fra PRAAT til den type af visuel repræsentation, som vi har udviklet.

I del 3 tager vi spørgsmålsintonation i dansk som eksempel for at forklare, hvordan man kan omdanne sit auditive indtryk og den visuelle analyse fra PRAAT til den type af visuel repræsentation, som vi har udviklet.

Anbefalinger for undervisning i andetsprogsintonation (engelsk)

I denne korte tekst sammenfatter Nathalie Schümchen sine indsigter fra sin ph.d.-afhandling i, hvordan forskellige notationsteknikker for at markere prosodi i almindelighed, men især med fokus på intonation, kan forbedres. Diskussionen er baseret på en dybtgående analyse af de problemer, studiedeltagernes havde med de forskellige notationsteknikkerne. Derudover foreslår hun en opsætning af aktiviteter, der med formålet at øge elevernes bevidsthed og øve andetsprogsintonation.

Generelle anbefalinger, hvordan man bruger visualisering som en aktivitet i klasseværelset (dansk)

Dette handout indeholder et par retningslinjer med henblik på, hvordan man kan bruge visualisering som en aktivitet i undervisningen.

Engelske adverbier vs. adjektiver (engelsk)

Dette undervisningsmateriale består først af en side introduktion af grammatisk terminologi og derefter en forklaring af adjektiver vs. adverbier i engelsk, det samme indhold præsenteret i form af to visuelt meget forskellige informationsblad.

Adverbialpositioner i engelske sætninger (engelsk)

Dette undervisnignsmateriale indeholder tre visuelt meget forskellige forklaringsblad om adverbialernes positioner i en engelsk sætning.

Aktiverende øvelse i semantiske relationer (dansk)

Dette undervisningsmateriale består af en forklaring til læreren, deltagerinstruktioner og instruktionskort i en aktiverende øvelse for klasseværelset, der øver eleverne/de studerende i forståelsen af semantiske relationer såsom synonymi, hyponymi, antonymi osv.

Forklaring af aktiviteten
Deltagerinstruktioner
Kort

Skattejagd: En aktivitet for at øve grundlæggende lingvistiske begreber og teknisk terminologi (dansk)

Dette undervisningsmateriale består af et sæt af materialer, som undervisere kan downloade og prøve i undervisningen forskellige lingvistiske opgaver og begreber, såsom dansk sætningsanalyse eller forskellige morfologiske orddannelsesstrategier. Der indgår også en introduktion til fremgangsmåden.

Introduktion til skattejagden
Skabelon til øvelsesmappen
Skabelon til konvolutter
Skattejagdaktiviteterne

Karisma

Hvem vil ikke gerne blive en karismatisk taler? Oliver Niebuhr forklarer i denne video (på tysk), hvad der skal til. Nathalie Schümchen har lavet illustrationerne.

Små ord med en vigtig funktion – Undervisning af tyske modalpartikler

Dette undervisningsmateriale har til formål at forklare funktionen hos en vanskelig men hyppigt brugt gruppe af tyske ord, nemlig de såkaldte modalpartikler. Disse små ord nuancerer en ytrings mening, fx "Das hat ja geklappt!" (ungefær Det fungerede jo) - "Das hat doch geklappt!" (ung. Det fungerede da) - "Das hat aber geklappt!" (ung. Det fungerede trods alt). En modalpartikels eksakte bidrag er meget svært at oversætte til andre sprog, og deres fortolkning er afhængig af de kontekster, hvor de bliver brugt. Det er imidlertid mulig at undervise i deres betydning; vi bruger illustrationer og eksempler fra autentiske situationer til at forklare deres basisfunktion skridt for skridt. Vi har også lavet nogle øvelser, der viser, hvordan man selv kan bruge modalpartikler.

Lærematerialets sprog: Tysk. Niveau: Mellem til avanceret.
Undervisningsmaterialet kan downloades her.
Eksemplerne til sorteringsopgaven kan downloades her.


Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 10.02.2023