Skip to main content
Human-Robot Interaction Lab Sønderborg

Aktiviteter

April 2020

I forbindelse med SDU’s deltagelse i arrangementet Forskningens Døgn i Sønderborg bidrager Maria Alm og Kerstin Fischer med et oplæg for almenheden, Med tonegangen i bagagen: Hvad sker der, når du lærer et nyt sprog, men tager tonegangen fra dit modersmål med dig? I dette oplæg præsenterer de, hvordan danske og tyske deltagere i et studie reagerede på modersmålsytringer med intonation fra det andet sprog. SDU’s bidrag til Forskningens Døgn bliver samlet i katalogen Forskningskanonen (læs katalogen på Forskningskanonens hjemmeside).

December 2019

Nathalie Schümchen afholder en workshop om visuel notatskrivning, en teknik, hvor grafiske elementer bevidst bliver brugt ved notatskrivning, på den etnomodologiske/konversationsanalytiske (EMCA) ph.d. bootcamp i Skåstrup Strand.

Nathalie Schümchen forsvarer sin afhandling How do learners make use of foreign language learning material? A micro-analytical study to support the evaluation and development of visual learning instructions på Institut for Design og Kommunikation, SDU Kolding, og afslutter dermed sin ph.d.-uddannelse. Find afhandlingen på SDU’s bibliotek

Kerstin Fischer, Oliver Niebuhr, Rosalyn M. Langedijk og Selina Eisenberger præsenterer et fælles studie om den prosodiske realisation af stemmer til forskellige slags robotter. Oplægget finder sted på SEFOS 1. International Seminar on the Foundations of Speech – Breathing, Pausing, and Voice på SDU Sønderborg.

Photo_SEFOS_2019_Langedejk_Eisenberger_talk

Også på SEFOS holder Kerstin Fischer og Nathalie Schümchen et oplæg om positionens rolle for tøvepartiklernes effekt på forståelsen (læs mere om oplægget her, på engelsk). Maria Alm præsenterer en poster om final forlængelse på dansk (se posteren her, på engelsk), og Nathalie Schümchen præsenterer en poster om om undervisning i at bruge tøvepartikler strategisk.

Oktober 2019

Kerstin Fischer er inviteret som hovedtaler på konferencen Israel Association for Theoretical Linguistics, for at holde oplæg om at forske i sprogvidenskab ved hjælp af robotter.

September 2019

Oliver Niebuhr holder oplæg på Interspeech-konferencen (INTERSPEECH 2019) i Graz, Østrig. Han præsenterer fælles arbejde med Kerstin Fischer om tøvepartikler (fx øh) og hvornår de bliver forstyrrende eller irriterende. Se posteren her (på engelsk)

August 2019

Maria Alm præsenterer resultaterne af fælles arbejde med Oliver Niebuhr, Nathalie Schümchen og Kerstin Fischer. Oplægget omhandler udviklingen af en visualiseringsstrategi for at undervise i intonation og finder sted på det europæiske selskab for andetsprogsundervisnings 29. konference (EuroSLA 29) i Lund, Sverige.

Juni 2019

Kerstin Fischer og Oliver Niebuhr organiserer et panel om, hvad det er, der gør ytringer persuasive (”overbevisende”), på den 16. internationale konference for pragmatik (IPrA 2019) i Hong Kong sammen med Jaap Ham (TU Eindhoven) og Annette Leßmöllmann (Karlsruher Technologisches Institut). I dette panel holder Rosalyn M. Langedijk oplæg om personalisering af social proof i en sundhedsmæssig sammenhæng, hvor hun rapporterer om den overbevisende virkning af enkelte ytringer i interaktion. Kerstin Fischer rapporterer om human-robot-interaktion-eksperimenter i samarbejde med Lars C. Jensen, hvor de testede, hvilken effekt henvisninger til interaktionspartnernes fælles viden har for at gøre en ytring overbevisende. Oliver Niebuhr præsenterer resultater om den overbevisende virkning af karismatisk tale.

Søren Wind Eskildsen organiserer et panel på temaet Embodied L2 interactional competence and its development på invitation fra arrangørerne til den anden internationale konference for interaktionel kompetence og praksis i andetsprog (ICOP-L2) (ICOP‐L2) på Mälardalens universitet i Västerås, Sverige. I dette panel holder han også et oplæg med det samme tema.

Søren Wind Eskildsen holder oplæg på den internationelle konference Thinking, Doing, Learning i Jyväskylä, Finland. Ud fra et usage-based perspektiv taler han om, hvordan studerende tilegner sig et sprogligt repertoire for social interaktion.

Maj 2019

Søren Wind Eskildsen holder et keynote-oplæg om Sproglige konstruktioner og interaktionel kompetence: Et bud på en interaktionel sprogbrugsbaseret tilgang til andetsprogsforskning på NordAnd 14, en konference om Nordens sprog som andet- og fremmedsprog, i København.

Også på NordAnd præsenterer Maria Alm en poster af Kerstin Fischer, Oliver Niebuhr & Maria Alm om Formelle tyskere og dominante danskere – hvorfor man bør undervise i intonation på NordAnd 14, en konference om Nordens sprog som andet- og fremmedsprog, i København. Se posteren her (på engelsk)

Nathalie Schümchen holder oplæg om, hvordan samtalepartnere bruger embodiment til at sammen opnå en forståelse af tysk intonation. Oplægget finder sted på den internationale konference for interaktionel kompetence og praksis i andetsprog (ICOP-L2) på Mälardalens Universitet i Västerås, Sverige.

April 2019

I forbindelse med SDU’s deltagelse i arrangementet Forskningens Døgn i Sønderborg bidrager Kerstin Fischer og Maria Alm med et oplæg for almenheden, Beskedne småord gør en vigtig forskel. I dette oplæg giver de et konstruktionsgrammatisk forslag på, hvordan man kan undervise i modalpartikler. Oplægget bliver også præsenteret i katalogen Forskningskanonen. Se katalogen her

Marts 2019

Kerstin Fischer præsenterer resultaterne af to eksperimenter på Human-Robot-Interaction-konferencen i Daegu, Korea: Det ene handler om interkulturelle forskelle på, hvordan man meddeler dårlige nyheder, og det andet omhandler effekten af prosodisk forlængelse af hilsener (fælles arbejde med Malte Jung, Lars C. Jensen og Maria aus der Wieschen).

Kerstin Fischer holder et keynote-oplæg på en workshop om ekspressivitet og varigt engagement på Human-Robot-Interaction-konferencen i Daegu, Korea.

Februar 2019

Maria Alm præsenterer forskning fra projektet i forbindelse med SDU’s arrangement ”Åbent Hus” for nye studerende på Campus Sønderborg. Hun præsenterer to studier om interkulturel kommunikation, en om modersmålstalendes reaktioner på talere, der bruger en uventet intonation, og en om folks reaktioner på kulturelt forskellige strategier for, hvordan man meddeler dårlige nyheder.

Januar 2019

Kerstin Fischer holder oplæg på universitetet i Valencia, Spanien, om, hvordan man bruger robotter til at studere tale og interaktion.

November 2018

Maria Vanessa aus der Wieschen og Nathalie Schümchen holder oplæg om undervisning i ”engelsk tonegang” i danske folkeskoler. Oplægget afholdes på den nordiske tværfaglige konference om diskurs og interaktion (NorDisCo) på Aarhus Universitet.

Martin J. Eppler og Nathalie Schümchen holder oplæg på den nordiske tværfaglige konference om diskurs og interaktion (NorDisCo) på Aarhus Universitet. Oplægget handler om, hvordan brugen af eksplicitte, subtile metadiskursive antydninger (eng. nudges) påvirker samtalepartneres konversationelle adfærd i en diskussionsopgave.

September 2018

Maria Alm holder oplæg om fælles arbejde sammen med Kerstin Fischer om en konstruktionsgrammatisk tilgang til at undervise i modalpartikler for andetsprogslærende på German Cognitive Linguistics Association’s 8. konference i Koblenz, Tyskland. Programmet og abstractene kan downloades fra konferencens hjemmeside

August 2018

Nathalie Schümchen og Maria Vanessa aus der Wieschen holder oplæg på den 9. internationale konference om multimodalitet (9ICOM) på SDU, Odense. Oplægget omhandler et studie i intonation, hvor deltagerne i et studie om tysk intonation bruger en hammer til dels som foreskrevet for at markere, når de er rede til at afgive et officielt bud på intonationen, men til dels også til at organisere andre aspekter af deres interaktion.

Juli 2018

Nathalie Schümchen og Maria Vanessa aus der Wieschen holder oplæg om embodiment i forskellige typer af visuelle undervisningsmaterialer. Oplægget finder sted på den internationelle konversationsanalytiske konference (ICCA-18) i Loughborough, Storbritannien.

Kerstin Fischer præsenterer resultaterne fra fælles arbejde med Oliver Niebuhr på den internationale konstruktionsgrammatikkonference i Paris, Frankrig. Oplægget omhandler om to forskellige typer af prosodi-pragmatik-par med framing-funktioner.

Kerstin Fischer holder oplæg om, hvordan folk taler med robotter. Oplægget er en del af en forelæsningsserie på universitetet i Kiel, Tyskland. Se en video af oplægget her og se programmet på forelæsningsseriens hjemmeside (på tysk).

Juni 2018

Kerstin Fischer holder oplæg om undervisning i modalpartikler i andetsprogsundervisningen. Oplægget finder sted på en workshop om konstruktionsgrammatik på Københavns Universitet.

Maj 2018

Nathalie Schümchen tilbringer en del af sit miljøskifte på Institut for Kommunikation på Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, Spanien, hvor hun diskuterer sit arbejde med kollegaer og arbejder videre på sit PhD-projekt.

April 2018

Kerstin Fischer holder oplæg på Statsskolen i Sønderborg i forbindelse med Forskningens døgn. Oplægget handler om, hvordan robotter kan bruges til at finder ud af, hvordan mennesker tænker.

Maria Vanessa aus der Wieschen holder oplæg på Business College Syd i Sønderborg om at bruge sociale medier som et instrument for at øge den interkulturelle kompetence i grænseregionen Danmark-Tyskland.

Marts 2018

Kerstin Fischer besøger Stanford Universitet i seks uger for et samarbejde med Herbert H. Clark, Yoshiko Matsumoto og andre forskere om robotter som sociale aktører og om brugen af robotter til forskning i pragmatik.

Søren Wind Eskildsen præsenterer et oplæg om, hvordan man lærer at udtrykke enighed og uenighed på et andetsprog. Oplægget finder sted på det amerikanske selskab for anvendt sprogvidenskabs konference (AAAL 2018) i Chicago, USA.

Nathalie Schümchen tilbringer en del af sit miljøskifte på Institut for Medie- og Kommunikationsstyring på St. Gallen Universitet, Schweiz, hvor hun diskuterer sit arbejde med kollegaer og arbejder videre på sit PhD-projekt.

Februar 2018

Nathalie Schümchen tilbringer en del af sit miljøskifte i Forskningscenteret for Visuelle Studier og Læringsdesign (ViLD) på Aalborg Universitet i København, hvor hun diskuterer sit arbejde med kollegaer og arbejder videre på sit PhD-projekt.

Januar 2018

Nathalie Schümchen besøger universitetet i Bielefeld, Tyskland, hvor hun bl.a. organiserer en workshop om inkorporering af visualiseringer i universitetsundervisning og på andre akademiske områder.

December 2017

Kerstin Fischer holder oplæg om, hvordan man kan bruge robotter til at studere interaktion. Oplægget afholdes på den etnomodologiske/konversationsanalytiske (EMCA) PhD Bootcamp i Middelfart.

July 2017

Kerstin Fischer holder oplæg om, hvordan man kan bruge robotter til at studere interaktion. Oplægget afholdes på den etnomodologiske/konversationsanalytiske (EMCA) PhD Bootcamp i Middelfart.

Søren Wind Eskildsen deltager i et panel om, hvordan man kan bruge autentisk sproglig interaktion i målsprogets samfund uden for klasseværelset (såkaldt the wild) til L2-læring og undervisning. Panelet afholdets inden for rammen af den 18. internationelle konference for anvendt lingvistik (AILA2017) i Rio de Janeiro, Brasilien.

Juni 2017

Kerstin Fischer holder et keynote-oplæg og organiserer en workshop om teamet, hvordan man bruger robotter til at studere tale. Oplæg og workshop afholdes som del af en internationel workshop om eksperimentel lingvistik (ExLing 2017) i Heraklion, Kreta, Grækenland

April 2017

Søren Wind Eskildsen deltager i et panel om, hvad der tæller som bevis for andetsprogsindlæring ud fra et samtaleanalytisk perspektiv. Panelet finder sted inden for rammen af den 3. internationale konference om brugsbaserede perspektiver om L2-læring (Thinking, Learning, Doing) på Ludwig-Maximilian-Universität München, Tyskland.

Marts 2017

Nathalie Schümchen holder oplæg om et studie, hun har udarbejdet sammen med Maria Alm, Kerstin Fischer, Lars C. Jensen og Oliver Niebuhr. Studiet omhandler i effekten af en udenlandsk accent i talesprogsmelodien i dansk og tysk. Oplægget afholdes  på det tyske akustiske selskabs (DAGA) årssammenkomst i Kiel, Tyskland.

Februar 2017

Kerstin Fischer og Nathalie Schümchen præsenterer et oplæg om, hvordan samtalepartneres mentale partnermodel påvirker deres anvendelse og forståelse af tøve-partikler (fx øh). Oplægget finder sted på en konference om Disfluency (forstyrrelser i flydende tale) i Louvain La Neuve, Belgien.

Kerstin Fischer holder oplæg om, hvordan man kan bruge robotter til at studere tale. Oplægget afholdes ved Åbent hus på SDU i Sønderborg.

January 2017

Søren Wind Eskildsen holder et konstruktionsgrammatisk keynote-oplæg om den gensidige afhængighed mellem sociale handlinger og grammatiske konstruktioner i andetsprogssamtaler. Oplægget afholdes på den internationale konference for interaktionel kompetence og praksis i andetsprog (ICOP-L2) i Neuchâtel, Schweiz.

November 2016

Kerstin Fischer holder oplæg på et møde med HRI-konferencens programudvalg på Ludwig-Maximilian-Universität München, Tyskland. Oplægget handler om, hvordan robotter tjener på at tale som Steve Jobs.

Oktober 2016

Kerstin Fischer og projektgruppen organiserer et panel på German Cognitive Linguistics Association’s 7. konference i Essen, Tyskland. Temaet for panelet er anvendelse af kognitiv lingvistik for at undervise i svært forklarlige sprogfænomener. I dette panel holder Kerstin Fischer, Maria Alm, Oliver Niebuhr, Søren Wind Eskildsen og Nathalie Schümchen et fælles oplæg om de første skridt mod en undervisning i intonation. 

August 2016

Søren Wind Eskildsen holder et keynote-oplæg om sprogtilegnelse i form af et forråd af konstruktioner eller i form af interaktionel kompetence på det europæiske selskab for andetsprogsundervisnings internationelle konference (EuroSLA) i Juväskylä, Finland.

Også på EuroSLA holder Søren Wind Eskildsen oplæg om, hvordan det engelske udtryk I don’t know udvikles i andetsprogbrugeres interaktionelle grammatik.

Juni 2016

Kerstin Fischer deltager i en paneldiskussion ifm. UK Robotics Week på Plymouth University, Storbritannien.

April 2016

Nathalie Schümchen præsenterer en poster om visualiseringen af prosodiske konturer og formidling af prosodi ved Forskningens-Døgn-arrangementet på SDU, Sønderborg.

Lars Christian Jensen præsenterer en poster om, hvordan robotter kan anvendes i fremmedsprogsundervisningen, ved Forskningens-Døgn-arrangementet på SDU, Sønderborg.

Marts 2016

Lars Christian Jensen talte om de første resultater om den kommunikative funktionen hos durationen i hilsner i dansk radio P1 og P4.

Januar 2016

En kort projektbeskrivelse bliver publiceret på SDU’s hjemmeside. Læs artiklen her

Resutlaterne fra det første eksperiment om durationens rolle i hilsninger bliver præsenterede som en video ved MCI’s forårsreception.

December 2015

Maria Alm holder oplæg om intonation og undervisning på en workshop om konstruktionsgrammatik i Bergen, Norge.

November 2015

Maria Alm holder oplæg om intonationens roll i grammatikbeskrivelse og i undervisning i Lund, Sverige.

Oktober 2015

Et første HRI-eksperiment om durationens rolle i hilsninger.


Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 10.02.2023