Skip to main content
Human-Robot Interaction Lab Sønderborg

En software til visualisering af tonegang

Præsentation af projektet

De tre skandinaviske sprog dansk, norsk og svensk er så tæt beslægtede, at man kunne kalde dem for dialekter i stedet for sprog: “Much of the Nordic Region is bound together by languages so closely related that, with a little effort, most people understand each other” (Nordisk Ministerråd). På grund af deres ligheder og på grund af de skandinaviske landes sammenflettede historie, bliver de skandinaviske sprog traditionelt betragtet som “nabosprog” og ikke som “fremmedsprog” inden for Skandinavien. Distinktionen bygger på en definition af nabosprog som et sprog, som man kan forstå spontant (Lindgren, i en tekst for den svenske uddannelsesstyrelse), mens man har brug for at lære et fremmedsprog, før man kan forstå det (Bacquin & Zola Cristensen 2013).

Vores formål er at forbedre den gensidige skandinaviske sprogforståelse ved at give skandinaviske talere en mulighed for at gøre sig bekendt med, hvordan de andre skandinaviske sprog lyder. Vi har valgt at arbejde med intonation, dvs. den karakteristiske tonegang i forskellige sprog og geografiske områder. Intonation har vist sig at spille en vigtig rolle for sprogforståelsen: “For den der skal forstå hvad der siges i løbende tale i almindelig kommunikation, er rigtig gengivelse af rytmen og tonegangen og af stavelseantallet og stavelsestrukturen vigtigere end artikulationen af de enkelte lyde” (Grønnum 2007: 16).

I dette projekt arbejder forskere fra SDU og fra Göteborgs Universitet sammen om at udvikle en software, der både vil kunne visualisere intonationsmønstre i de skandinaviske sprog og give brugeren online feedback på intonationen i egne ytringer. På den måde håber vi at kunne hjælpe skandinaviske talere med at forstå hinanden bedre. Softwaren vil stå gratis til rådighed, og ved siden af sprogteknologien vil vi udvikle målbeskrivelser for dansk og svensk samt øvelser, som elever på gymnasie- og universitetsniveau kan bruge for at opøve deres forståelse af det andets sprogs intonationsmønstre.

Projektet er finansieret af Nordplus – Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram inden for livslang læring


Sidst opdateret: 01.01.2023