Skip to main content
Human-Robot Interaction Lab Sønderborg

Nordplus: Undervisning i intonation i skandinaviske sprog

I to relaterede projekter vil vi bidrage til en øget gensidig forståelse af talesproget mellem talere af dansk, svensk og norsk. I det ene projekt udvikler vi en software, som kan visualisere intonationsmønstre i de skandinaviske sprog online. I det andet projekt udvikler vi et koncept for undervisningsmaterialer i talesprogsprosodi for unge skandinaver. Projekterne er finansieret af Nordplus.