Skip to main content
DA / EN

Aftagerpanelet for humanistiske IT-uddannelser

Formål
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem humanistiske it-uddannelser ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater
Aftagerpanelet består af ca. 10-15 aftagerrepræsentanter/alumner, 3-4 VIP´ere samt 3-4 studerende.  Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerrepræsentanter/alumner:

 • Abdul Dezkam, Grundfos
 • Annette Grube Lorentzen, UCSyd
 • Bodil Skov Jørgensen, Energinet 
 • Britta Thuun-Petersen, Viborg Bibliotekerne 
 • Carsten Borch, Carsten Borch ApS
 • Claus Hagstrøm Hansen, Danmarks Biblioteksforening
 • Gunvor Helene Platou, Abena
 • Helena Nattestad Kjærbæk, IPW Systems A/S i Kolding
 • Jens Kristian Dreyer Mathiasen, The Nic. Christiansen
 • Jens Winther Bang Pedersen, Odense Biblioteker og Borgerservice
 • Jesper Glogauer, Bankdata
 • Jesper Pedersen, Danfoss
 • Jonas Granlie, Region Syddanmark 
 • Ken Mathiasen, Gråsten Landbrugsskole
 • Kirstin Remvig, Syddansk Universitetsbibliotek 
 • Kristina If Hansen, Ørsted
 • Lene Wul, Stadsarkivet 
 • Mette Høxbro, Vejle bibliotekerne 
 • Mette Strømgaard Dalby, By- og Udviklingsforvaltningen 
 • Michael E. Caspersen, It-vest 
 • Michael Tøttrup, Prosa
 • Mick Lyngø, Gjensidige
 • Patrícia Lima, LEGO 
 • Pia Henriette Friis, Kolding Bibliotekerne 
 • Rainar Rye Marstrand, Varde Kommune 
 • Teis Nygaard-Jensen, Hesehus 
 • Tine Segel, DM

VIP-repræsentanter:

 • Jacob Buur, Studieleder
 • Kristian Mortensen, Studienævnsformand 
 • Stig Børsen Hansen, Studieleder
 • Tove Faber Frandsen, Studieleder

Studenterrepræsentanter:

 • Johanne Hahn
 • Karolina Menclerova 
 • Michelle Guldberg Mortensen 
 • Nanna Lindgren Braunstein  
Der afholdes som udgangspunkt 1 årligt møde.

Ovenstående kommissorium godkendt af aftagerpanelet den 9. marts 2011,  er senest revideret d. 8. september 2023.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 11.09.2023