Skip to main content
DA / EN

Psykiske lidelser hos langtidssygemeldte bliver overset

Mellem hver fjerde og hver femte langtidssygemeldte har en uopdaget psykisk lidelse. Det gør det svært for dem at vende tilbage til arbejdet, viser doktorafhandling

En borger er langtidssygemeldt med dårlig ryg. Lad os for nemheds skyld kalde borgeren Jens. Jobcentret sender Jens i aktivering i en virksomhed, hvor han skal fungere som blæksprutte og tage sig af forskellige opgaver som telefonomstilling og arkivering. Men Jens magter ikke de mange opgaver. Han mangler energi, kan ikke bevare overblikket og bliver let stresset. Han har en depression, men det ved jobcentret bare ikke.

Godt halvdelen af alle langtidssygemeldte har en psykisk lidelse, men for mellem hver fjerde og hver femte er sygdommen uopdaget, i den forstand at sygemeldingsdiagnosen ikke inkluderer en psykiatrisk diagnose. Og det kan have konsekvenser.

Det fremgår af den medicinske doktorafhandling, som overlæge og ph.d. Hans Jørgen Søgaard har forsvaret ved Det Sundheds-videnskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

– Hvis de langtidsledige ikke er diagnosticeret med eksempelvis depression, får de ikke den nødvendige behandling. Det betyder også, at jobcentret sender dem i opgaver, de ikke magter. Hvis en deprimeret med manglende energi sættes til en aktivitet, der kræver mentale ressourcer, så bliver vedkommende yderligere stresset, og situationen forværres. Jeg har set eksempler på langtidsledige, der er sat i aktivering, som de ikke magter, siger Hans Jørgen Søgaard, der er overlæge ved Regionspsykiatrien Vest i Herning.

Hans afhandling bygger på omfattende undersøgelser blandt 1121 nye langtidssygemeldte i seks vestjyske kommuner i 2004/2005. Eksemplet med Jens er en sammenstykning af nogle af de eksempler, som han har mødt undervejs i arbejdet.

Tidlig indsats vigtig

Hans Jørgen Søgaard understreger vigtigheden af, at psykiske lidelser bliver opdaget tidligt i forløbet, så den rette behandling og rehabilitering hos læge og jobcenter kan finde sted.

Undersøgelsen peger nemlig på, at en tidlig opdagelse kan have en positiv effekt på de langtidssygemeldte, der først for nylig har fået en psykisk lidelse. Et år efter første del af undersøgelsen viste de færre symptomer, en bedre livskvalitet og en bedre trivsel.

– Vi ved også fra andre undersøgelser, at det betyder noget, hvor hurtigt man opdager eksempelvis en depression. Det har betydning for, hvor hurtigt den syge kommer sig, og om vedkommende får en ny depression i fremtiden. Hvis sygdommen bliver kronisk, er det svært at arbejde med, siger Hans Jørgen Søgaard.

Derfor skal borger, sundhedsvæsen og jobcenter ifølge ham blive bedre til at opdage psykiske lidelser og bedre til at samarbejde om behandling og rehabilitering. Jobcentrene kunne også begynde at teste de langtidssygemeldte for psykiske lidelser, lyder det fra overlægen.

Af Anne Dahl Bertelsen, annedb@sdu.dk

Se hele artiklen i Ny Viden:

Redaktionen afsluttet: