Skip to main content
DA / EN

International Baccalaureate (IB)

Ansøgningsfrist og vurdering

Hvis du har et IB Diploma/Certificate/Diploma Course Results, er ansøgningsfristen  den 15. marts, kl. 12 i ansøgningsåret. Din ansøgning vil blive vurderet i såvel kvote 2 som kvote 1 hvis kravene dertil er opfyldte.

Diploma vs. Certificate/Diploma Course Results

Den internationale studentereksamen skal være bestået med minimum 24 point for, at der kan udstedes et bevis og for at give adgang til en videregående uddannelse. Er eksamen samlet bestået med lavere point udstedes et Certificate.

Et Certificate/Diploma Course Results er  godkendt som adgangsgivende til en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse i Danmark, hvis den er bestået med mindst 18 point og hvis alle 6 IB-fag er bestået med mindst karakteren 3. Alle Diplomingeniøruddannelser på SDU er professionsbacheloruddannelser. 

For at søge om optagelse på en bachelor- eller civilingeniøruddannelse med et Certificate/Diploma Course Result, vil man skulle supplere med mindst to enkeltfag eller GSK-fag på gymnasialt niveau. Det skal være mindst 1 A-niveau fag og 1 B-niveau fag. Fag på C-niveau kan ikke indgå i suppleringen. Dette er svarende til reglerne om overbygning i højere forberedelseseksamen (hf-eksamen) med overbygning - se § 3, nr. 9, stk. 2 i BEK nr. 107 af 12/02/2018

Du kan give SDU adgang til dit endelige Diploma/Course Results via "Request for Results Service" og din IB-vejleder. SDU skole kode er 000157.

Opfyldelse af adgangskrav

Gennemsnittet fra IB omregnes til 7-trinskalaen efter retningslinjerne angivet på Styrelsen for Internationale Uddannelser. Der er til uddannelserne ved Syddansk Universitet fastsat en række karakterkrav og specifikke adgangskrav. For at blive vurderet til optagelse i kvote 1, skal du have opnået et bestemt karaktergennemsnit på din adgangsgivende eksamen, når det bliver omregnet til den danske karakterskala. Læs mere om karakterkrav.

De specifikke adgangskrav betyder, at du skal have bestemte niveauer i en række gymnasiale fag. Dem skal du opfylde, hvad enten du søger optagelse i kvote 1 eller 2. Læs mere om de specifikke adgangskrav. Vurderingen af hvorvidt fagene gennemført på IB svarer til de krævede fagniveauer, kan ses i tabeller på Styrelsen for Internationale Uddannelser

Universitetet har vedtaget nedenstående omregning af fagniveauer.

Dansk A DanishA1, higher level (HL) og standard level (SL), DanishB, higher level (HL)
Dansk B Danish B, standard level (SL)
Engelsk A EnglishA1, A2eller B, higher level (HL), English A1 eller A2 standard level (SL)
Engelsk B English B, standard level (SL)
Matematik A Mathematics, higher level (HL)
Matematik B Mathematics, standard level (SL)


Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 08.12.2023