Skip to main content
DA / EN

Specifikke adgangskrav

De specifikke adgangskrav er bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Du kan have opfyldt de specifikke adgangskrav som en del af din adgangsgivende eksamen eller ved supplering.

De specifikke adgangskrav er forskellige fra uddannelse til uddannelse og skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Se den komplette liste med uddannelsernes specifikke adgangskrav.

Hvornår er et fag bestået

Du har bestået et fag, når gennemsnittet af de karakterer i faget, der fremgår af dit eksamensbevis, er mindst 2,0.

Attest for et bestået fagniveau

Har du læst et fag på A niveau, men ikke bestået og er kravet på din søgte uddannelse det samme fag på B niveau, godtager SDU en attest fra din ungdomsuddannelse. På attesten skal vi kunne se, at faget er bestået på det forudgående niveau.

Attesten skal laves af rektor på den uddannelsesinstitution, hvor du tog din adgangsgivende eksamen. Den skal indeholde rektors bekræftelse og have rektors underskrift og skolens stempel, for at vi kan godkende den.

Vi godkender ikke udskrifter af årskarakterer som dokumentation for et bestået fag på lavere niveau.

Opfylder du ikke et eller flere specifikke adgangskrav?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de specifikke adgangskrav via din adgangsgivende eksamen, kan du supplere fag og niveauer. Læs mere om supplering.

Har du kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravet, kan du søge om dispensation.

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 08.12.2023