Skip to main content
DA / EN

Hovedvejleder

Vejlederfunktionen er et vigtigt element i ph.d.-forløbet. Vejledningen omfatter information og rådgivning om alle aspekter af ph.d.-uddannelsen med fokus på faglig vejledning i forbindelse med forskningsaktiviteterne. Hovedvejlederen har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 8.

Hovedvejlederen skal være en anerkendt forsker inden for det relevante fagområde og have kvalifikationer svarende til professor-, lektor- eller seniorforskerniveau, være ansat ved Syddansk Universitet og tilknyttet ph.d.-skolen. Hovedvejleder skal have vejledningskvalifikationer, og nye vejledere skal have deltaget i et af ph.d.-skolen tilbudt ph.d.-vejlederkursus eller lignende. Hovedvejlederen har det overordnede ansvar for den samlede ph.d.-uddannelse.

Der forventes en samlet, fælles minimumsnorm for hoved- og medvejleder på 100 timer pr. år pr. ph.d.-studerende, og at hovedvejlederen følger den ph.d.-studerendes projekt nøje gennem hele studieforløbet. De 100 normtimer kan fordeles mellem hoved- og medvejleder som det findes relevant i forhold til ph.d.-projektet.

Hovedvejlederen er ansvarlig for:

 • At være opmærksom på ph.d.-bekendtgørelsen og ph.d.-skolens reglement
 • At gennemlæse og kommentere ph.d.-projektet.
 • At være i jævnlig kontakt med den ph.d.-studerende, og virke som sparringspartner på forskningsprojektet.
 • At ph.d.-planen udarbejdes og fremsendes i rette tid, og at udarbejde en udtalelse i forbindelse med ph.d.-planen.
 • At orientere den ph.d.-studerende om relevante kurser og konferencer og indstille til ph.d.-udvalget vedrørende godkendelse af kurser.
 • At vejlede om forsknings integritet. Den ph.d.-studerende skal deltage I det obligatoriske kursus ”Responsible Conduct of Research” eller lignende kurser på andre institutioner eller fakulteter.
 • At bistå den ph.d.-studerende med etablering af kontakter til relevante nationale og internationale forskningsmiljøer
 • At udarbejde en plan for vejledningernes hyppighed, form og rollefordelingen mellem hovedvejlederen og medvejlederen
 • At rådgive den ph.d.-studerende om, hvordan arbejdsforpligtelsen/videnformidlingselementet, kan indpasses i studieforløbet. Herunder planlægning af fordelingen mellem videnformidlingselementerne og miljøskifte.
 • At sikre, at den ph.d.-studerende bliver aktivt medlem af forskningsgrupper eller netværk på SDU eller andre forskningsinstitutioner.
 • At udarbejde de regelmæssige evalueringer og medvirke til ph.d.-seminaret. Herunder at tage initiativ til at informere ph.d.-skolelederen og evaluere forløbet ved ændringer af ph.d.-planen.
 • At udarbejde den afsluttende hovedvejlederudtalelse, der opsummerer det samlede ph.d.-forløb (kurser, undervisning og miljøskift) ved indlevering af ph.d.-afhandlingen.
 • At deltage i bedømmelsesarbejdet og ph.d.-forsvaret uden stemmerettigheder.

Medvejlederen bistår hovedvejlederen. Medvejleders opgaver aftales ved udpegningen, og vil normalt omfatte faglig sparring på udvalgte dele af forskningsprojektet.

Sidst opdateret: 22.08.2023