Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser:

  • Gymnasial uddannelse - dvs. STX, EUX, HH/HHX, HF, HTX, særligt HF forløb for fremmedsprogede, international studentereksamen (DFB, IB, EB, OIB)
  • Relevant uddannelse på mindst samme niveau

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte krav, kan søge om optagelse på baggrund af en konkret vurdering af de uddannelsesmæssige forud-sætninger.

 

Danskkundskaber:

Ansøgere, der ikke har dansk som modersmål, skal have: 

  • bestået studieprøven i dansk med minimum karakteren 2 i de afsluttende prøver eller
  • dansk på niveau A eller
  • danskprøve III eller
  • kunne dokumentere et tilsvarende kendskab til dansk, (gælder ikke for nordiske statsborgere med adgangsgivende eksamen fra et nordisk land).

Adgangsvurdering:

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, kan du søge om en adgangs-vurdering til HD 1. del. I vurderingen vil der især blive lagt vægt på dine kompetencer i Dansk, Engelsk og Matematik i forhold til det gymnasiale niveau samt din erhvervserfaring.

Ansøgning om adgangsvurdering


Fritagelse for fag på HD 1. del:

Du kan søge om fritagelse for fag (merit), hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til HD 1.del, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Ansøgning om merit

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes til Studienævnet for HD på Syddansk Universitet eller til dit studiesekretariat – og senest 1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

Måtte du efterfølgende fortryde en bevilget fritagelse for fag på HD 1. del, kan du trække denne tilbage. I så fald skal du skriftlig kontakte Studienævnet

– og senest 1 uge før der afholdes prøve i det pågældende fag.

Brush-up kursus i Matematik:

Selv om adgangskravet om Matematik på B-niveau er bortfaldet, så forudsætter undervisningen på studiet, at du har matematiske forudsætninger på dette niveau.

Syddansk Universitet tilbyder derfor frivillige brush-up kurser i matematik, hvor de centrale emner i forhold til HD-uddannelsen bliver gennemgået. Kurserne udbydes før studiestart. Du kan tilmelde dig kurset her