Skip to main content

Praktiske oplysninger

Nedenfor finder du informationer og hjælp til alt det praktiske i forbindelse med studiet og studiestart. 

Nyttige informationer – før du søger ind

Uddannelsens samlede pris er 42.800 kr.

 

HD er sammen med andre deltidsstudier reguleret under Lov om Åben Uddannelse som et betalingsstudium. Staten yder et såkaldt "taxametertilskud" pr. studerende og resten opkræves som en studieafgift hos de studerende. 
  
Studieafgiften består dels af et semestergebyr, dels af et egentligt deltagergebyr, der dækker det enkelte fag. Studieafgiften er ikke momsbelagt.
  

Fag fordelt på semester ECTS-point Pris i kr.
1. semester 10.350,-
Organisation 3.450,-
Erhvervsøkonomi   10 6.900,- 
     
 2. semester   10.350,- 
Virksomhedens finansielle planlægning  5  3.450,-
Dataanalyse   5 3.450,- 
Erhvervsøkonomisk metode  3.450,- 
     
 3. semester   10.350,- 
Erhvervsret  5 3.450,- 
Samfundsøkonomi  5 3.450,- 
Valgfag  5 3.450,- 
     
4. semester    
 Valgfag  5  3.450,-
Afsluttende projekt  10  8.300,- I ALT 60
42.800

Ekstra eksamensforsøg

Skriftlige stedprøver & mundtlige
eksaminer uden skriftlig oplæg

1.925

Mundtlige eksaminer (med skriftlige
oplæg, seminarier o.l.)

2.600

Afsluttende projekter

Pris som ved de "normale" forløb

 

Bogudgifter:

Udgifterne varierer fra fag til fag, men i gennemsnit du skal påregne en udgift på ca. kr. 1.200 - 1.500 pr. fag.  

SU og SVU:

HD-studiet er ikke SU-berettiget, men under en række forudsætninger er det muligt at søge 
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Faktura udsendes som digital post inden semesterstart. 
Betalingsfristen er hhv. 31. august for efterårssemesteret og 31. januar for forårssemesteret. Læs mere om Syddansk Universitets salgsbetingelser

 

Hvad dækker betalingen?

For alle fag (Afsluttende Projekt undtaget) dækker studieafgiften undervisning samt eksamen i undervisningsåret. Ikke udnyttede eksamensforsøg kan således ikke overføres til det efterfølgende undervisningsår.

For det afsluttende projekt dækker studieafgiften 2 eksamensforsøg i indeværende undervisningsår. Yderligere eksamensforsøg betragtes som påbegyndelse af et helt nyt forløb.  

 

Afmelding og refundering af deltagerbetaling:

Ved skriftlig afmelding meddelt HD-sekretariatet til og med den 15. september (for efterårssemesteret) og 15. februar (forårssemesteret) tilbagebetaler vi deltagergebyr. Framelder du dig efter denne dato, bliver du afmeldt, men du kan ikke få tilbagebetalt deltagergebyret. 

Undervisningen starter op: 
Primo september 

Der udbydes undervisning i nedenstående byer.  

Sted
Adresse
SDU Esbjerg  Degnevej 14
6705 Esbjerg
SDU Kolding Universitetsparken 1
6000 Kolding
Campus Vejle   Boulevarden 48
7100 Vejle 
SDU Sønderborg  Alsion 2
6400 Sønderborg 
 ZBC Næstved Handelsskolevej 3
4700 Næstved
Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67
4000 Roskilde
SDU Slagelse   Sdr. Stationsvej 28
4200 Slagelse 
SDU Odense  Campusvej 55
5230 Odense
Fjernundervisning   Skemalagt undervisning

Sidst opdateret: 29.01.2021