Skip to main content

Et stort antal studerende starter HD-studiet på baggrund af en studentereksamen eller en højere handelseksamen. En del har i forvejen en anden videregående uddannelse fra f.eks. et universitet, men med et behov for at udbygge sin faglighed.
 
Fælles for de studerende på HD 1. del er således, at de typisk har praktisk joberfaring men mangler teoretisk viden til at styrke sine kompetencer. De fleste ved at tage hele HD 1. del med henblik på eventuel videreuddannelse, andre blot med et behov for få opgraderet sin viden inden for et enkelt fagområde med et enkeltfag eller to.

HD 1. del er en bred to-årig erhvervsøkonomisk grunduddannelse, som du læser på deltid. Uddannelsen giver dig et solidt teoretisk grundlag og en række erhvervsøkonomiske metoder til at kunne analysere problemstillinger og udarbejde kvalificerede løsningsforslag i relation til dit job. Du kan derfor udnytte din viden fra HD 1. del i din nuværende ansættelse eller som et afsæt for din videre karriere.

HD 1. del er i dag et anerkendt selvstændigt kompetencegivende forløb med den engelske titel Graduate Certificate in Business Administration. Det betyder, at du får papir på dine kompetencer allerede efter 1. del i form af et certifikat, som du kan bruge f.eks. i forbindelse med jobsøgning. En bestået HD 1. del giver adgang til samtlige specialer på HD 2. del under forudsætning af, at du også har to års erhvervserfaring.

Opdateres snarest


Opdateres snarest