Skip to main content

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år. I forløbet indgår - udover de obligatoriske fag - også valgfag, hvor du kan fordybe dig indenfor en række fagområder.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

Uddannelsen består af:
  • Syv obligatoriske fag
  • To valgfrie fag
  • Afsluttende projekt  

 

Alle fag udgør 5-10 ECTS- point og afsluttende projekt 10 ECTS-point. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point.  
Uddannelsen gennemføres over 13-15 uger i de enkelte semestre.

1. Semester 
 ECTS
 Beskrivelse 
 Erhvervsøkonomi  10  Faget giver dig et erhvervsøkonomisk fundament med  indsigt i optimering, markedsformer, konkurrence og omkostninger. 
 Organisation  5  Få en grundlæggende viden om de principper virksomheder organiserer efter og de faktorer der påvirker virksomheders organisatoriske valg
2. Semester 
   
Virksomhedens finansielle planlægning   5 Faget giver dig viden om investeringsteori, finansieringsteori, internt regnskab og kalkulationer samt eksternt regnskab og analyse af virksomheden.
Dataanalyse  5  Lær at foretage statistiske analyser af data indsamlet ved stikprøve og få færdigheder i behandling af indsamlet materiale. 
Erhvervsøkonomisk metode  5 Her udvikles din metodebevidsthed til løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger.  Og forståelsen af hvordan øvrige teorier og teknikker spiller sammen med den valgte metode.
3. semester
   
Erhvervsret  5 Viden om retssystemet og retsregler til at kunne at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed
Samfundsøkonomi  5 Mikroøkonomi, makroøkonomi og generelt et kort indblik i den økonomiske samfundsbeskrivelse.
Valgfag Se valgmulighederne i fagbeskrivelsen
 4. Semester
   
Valgfag  Se valgmulighederne i fagbeskrivelsen
Afsluttende projekt 10  Skriftlig projektrapport med mundtligt forsvar. Projektet skrives som udgangspunkt i grupper, men kan også skrives individuelt.

Der udbydes undervisning i nedenstående byer. 

De fleste uger vil der kun være undervisning den ene af dagene, men ca. 3-5 uger hvert semester, er der undervisning begge dage.

Undervisningsdage og tidspunkter er med forbehold for ændringer.

Sted
Tid 
Adresse
SDU Esbjerg  Tirsdage og torsdage
kl. 17.30 - 21.05
Degnevej 14
6705 Esbjerg
SDU Kolding Mandage og onsdage
kl. 18.00 - 21.15
Universitetsparken 1
6000 Kolding
SDU Odense   Tirsdage og torsdage 
kl. 17.15 - 20.45
Campusvej 55
5230 Odense 
SDU Sønderborg  Mandage  og onsdage
kl. 17.15 - 20.30 
Alsion 2
6400 Sønderborg 
 Onlineundervisning Online undervisning
skemalagt på  hverdage 
1-2 gange om ugen
mandag-torsdag 
kl. 18.30 - 20.30
 

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for HD-uddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

Formålet med det afsluttende projekt er, at man udvikler metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier og metoder ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Det sker naturligvis med udgangspunkt i de fag, man har taget i løbet af studiet. 

Projektet kan skrives i grupper eller individuelt og det afsluttes med en mundtlig eksamen.