Karriere

Kompetencer

En dimittend med sidefag i Kemi på bachelorniveau har:

  • grundlæggende kendskab til teori og eksperimentelle metoder indenfor det kemiske fagområde (organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi og analytisk spektroskopi)
  • bredt kendskab til grundstoffernes vigtigste forbindelser og deres reaktioner, samt fundamentale laboratoriefærdigheder
  • indledende træning i matematisk formulering og problemløsning
  • grundlæggende forståelse for den kvantemekaniske beskrivelse af atomer og molekyler
  • opøvet en vis erfaring i at iklæde en kemisk problemstilling en matematisk og fysisk formulering

En dimittend med sidefag i Kemi på kandidatniveau har desuden:

  • solidt kendskab til miljøkemi og aktuelle miljøproblemer og de kemiske metoder, der bruges til at modellere og vurdere disse, samt eksperimentelle metoder indenfor moderne fysisk kemi
  • indgående kendskab til uorganiske forbindelsers struktur, egenskaber og reaktioner samt strukturkemiske karakteriseringsteknikker
  • erfaring med at planlægge og udføre kemiske eksperimenter med henblik på gymnasial undervisning

Jobmuligheder

Sidefaget i Kemi er tilrettelagt, så du kan opnå undervisningskompetence i Kemi på gymnasieniveau, hvis du tager sidefaget på både bachelor- og kandidatniveau. Andre uddannelsesinstitutioner, primært professionshøjskoler, vil dog også være relevante arbejdspladser for kandidater med sidefag i Kemi.

Tværfaglige kandidater er med til at styrke forståelsen for tværfaglighed blandt gymnasieelever og andre studerende. Derfor kan du være med til at påvirke udviklingen væk fra de meget snævre faggrænser, som har været kendetegnende for undervisningssystemet i de seneste årtier.