Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Sidefaget i Kemi har et omfang af 90-120 ECTS, som er fordelt over 4-5 semestre. De første 45 ECTS er på bachelorniveau; de sidste 45-75 ECTS er på kandidatniveau.

Du kan vælge at stoppe sidefaget efter bachelordelen. I så fald opnår du ikke undervisningskompetence i kemi på gymnasialt niveau, men en grundlæggende kompetence i fagets kernefaglighed.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en bachelorstuderende på 5. semester med sidefag i Kemi Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 8-10
Kvantekemi og teoretisk spektroskopi (eksaminatorium)
Kl. 10-12
Grundlæggende kemi (eksaminatorium)

Kl. 10-12
Grundlæggende cellebiologi (eksaminatorium)
Kl. 11-12
Analytisk spektroskopi (forelæsning)

Kl. 12-14
Kvantekemi og teoretisk spektroskopi (forelæsning)

Kl. 12-14
Grundlæggende kemi (forelæsning)
Kl. 12-14
Grundlæggende cellebiologi (forelæsning)


Kl. 14-17
Analytisk spektroskopi (øvelser)