Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Litteraturvidenskab fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
 • Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet
 • BA med tilvalg i Litteraturvidenskab. Fra optag til september 2025 indskærpes, at der skal være tale om en bacheloruddannelse med centralfag i enten Filosofi, Kunsthistorie, Filmvidenskab, Historie eller Teatervidenskab fra et dansk universitet med tilvalg i Litteraturvidenskab
 • Dansk eller Nordisk sprog og litteratur fra et dansk universitet
 • Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisiske og brasilianske studier, Brasilianske studier, Spansk, Ruslandstudier, Østeuropastudier, Klassisk Filologi eller Oldtidskundskab fra et dansk universitet, hvis bachelorprojektet er inden for litteraturvidenskab
 • En anden bacheloruddannelse som indeholder minimum følgende:
  - 20 ECTS i litterær analyse 
  - 20 ECTS i litteratur- og kulturhistorie 
  - 30 ECTS i viden om litterære perioder 
  - 10 ECTS i videnskabsteori og metode 

Læsefærdighed i engelsk forudsættes, og elementært kendskab til andre europæiske hovedsprog er en fordel, men ikke et krav.

Krav om engelsk-niveau

Varsling: Krav til engelskkundskaber fra september 2025

Hvis du søger optagelse til studiestart i september 2025 eller senere, skal du desuden dokumentere dine engelskkundskaber, medmindre din bacheloruddannelse er fra SDU.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.     
Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav: 

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Interview: Interviewet skal belyse, hvordan kvalifikationer fra ansøgerens bacheloruddannelse og øvrige aktiviteter kan anvendes på kandidatuddannelsen

Karaktergennemsnittet vægter 50%, og den fagligt begrundede ansøgning vægter 50 %. 

 

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.