Skip to main content
DA / EN

Litteraturvidenskab gør dig klogere på, hvad litteratur er og kan

Litteraturvidenskab gør dig klogere på, hvad litteratur er, kan og gør, og giver dig redskaber til at fortolke og analysere komplekse litterære tekster fra fortid og nutid. Det sker bl.a. ved:

  • at nærlæse og analysere litterære værker fra forskellige perioder og lande
  • at arbejde med litterære begreber, teorier og metoder
  • at forstå litteraturen i samspil med kultur, politik og historie

Litteraturvidenskab studerer litterære tekster på mange forskellige måder. På kandidatuddannelsen i Litteraturvidenskab lærer du at forstå litteraturen gennem diverse teoretiske, historiske, kulturelle, æstetiske og institutionelle perspektiver.

Med en kandidatuddannelse i Litteraturvidenskab kan du arbejde teoretisk, metodisk og analytisk med komplicerede litterære og litteraturvidenskabelige problemstillinger og tage stilling til de nyeste teoretiske udviklinger inden for faget.

Dine kompetencer efter endt uddannelse

Med en kandidatuddannelse i Litteraturvidenskab vil du have erhvervet dig et solidt overblik over den europæiske litteraturs og kulturs historie og væsentligste strømninger. Du vil være i stand til at arbejde med litteratur i relation til bl.a. kulturelle, historiske, politiske, filosofiske og institutionelle kontekster og behandle dens særegne udtryk og genrespecifikke former på en adækvat måde.

Du kan undervise i litterære og kulturelle emner på højt niveau, formulere dig skriftligt om emnerne i en form, som er egnet til udgivelse i bogform eller som artikler i bøger, tidsskrifter eller dagspresse. Ydermere vil der være fokus på at udvikle dine mundtlige kompetencer om litterære emner såvel i faglige sammenhænge som i den bredere offentlighed.


Derfor skal du læse...

  • Du vil arbejde med ny og gammel litteratur på forlag eller i mediebranchen
  • Du har mulighed for enten at tage et udlandsophold eller projektorienteret forløb og dermed specialisere din fagprofil.
  • Du vil specialisere dig inden for særlige områder af litteraturvidenskaben, f.eks. i en særlig periode, et særligt sprogområde eller en særlig teoretisk problemstilling.
  •  

    Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram