Skip to main content

Dine valg undervejs definerer dine fremtidsmuligheder

På kandidatuddannelsen i Litteraturvidenskab har du en masse valgfriheder og muligheder for at tone uddannelsen i den retning, du brænder for: 

 • Vil du på udlandsophold?
 • Hvad med projektorienteret forløb?
 • Hvad vil du lære i dine opgaver, projekter og valgfag?
 • Vil du arbejde alene eller sammen med andre?
 • Hvilket type problem vil du arbejde med i dit speciale?

På mitsdu kan du se mere om hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i kandidatuddannelsen i Litteraturvidenskab. 

 

To kandidater fra Litteraturvidenskab går ikke ud ad døren om to år med de samme kompetencer. Det betyder at vores kandidater løser mange forskellige opgaver ude i verden, når de afslutter deres kandidat. Opgaver, der matcher de kompetencer, de har udviklet undervejs.

Du kan gå mange veje – og det er dine valg undervejs i uddannelsen, som i høj grad definerer dine muligheder.

Eksempler på, hvad færdiguddannede kandidater har lært og gør ude i verden

Nedenfor kan du læse mere om, hvad kandidater fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af kandidater, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

Det du lærer undervejs i uddannelsen
En uddannelse i litteraturvidenskab er en læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.
 • læse og forstå tekster på engelsk, tysk og fransk.
 • analysere og tolke (litterære) tekster og afdække deres struktur, udsigelse og mening.
 • beskrive litterære virkemidler og tage stilling til litteraturvidenskabelige begreber, teorier og metoder.
 • fremstille litterære og litteraturvidenskabelige problemstillinger klart og præcist i mundtlig og skriftlig form og deltage i diskussioner om litterære og kulturelle emner.
 • analysere forskellige komplekse sprog- og tekstformer.
 • foretage æstetiske og kommunikative vurderinger og kunne diskutere og perspektivere disse.
 • anvende det litteraturvidenskabelige begrebsapparat på andre typer af tekster af faglig art såsom journalistik, historie etc.
 • formulere dig skriftligt om litterære emner i en form, som er egnet til udgivelse i bogform eller som artikler i antologier, tidsskrifter eller dagspresse.

Kandidater fra denne uddannelse nævner herudover en lang række kompetencer, som de, hver især, udviklede mens de studerede.

Bagefter

Det kan du bidrage med efter uddannelsen
Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • arbejde journalistisk og redaktionelt i radio, på TV og ved tidsskrifter og fagblade.
 • tilrettelægge og gennemføre undervisning i litterære og kulturelle emner.
 • styre arbejds- og udviklingssituationer, hvad enten disse er relateret til undervisning eller til kommunikation, planlægning eller. tekstproduktion og sproglige vejledning.
 • formidle tekst eller spørgsmål velformuleret, præcist og kort, eventuelt som tekstforfatter på forlag.
 • indgå i projekter omkring kommunikation og markedsføring på reklamebureauer og i private og offentlige virksomheder.
 • agere som rådgiver eller konsulent i forskellige organisationer, eksempelvis på kultur-, kommunikations- eller uddannelsesområdet.
 • undervise og formidle, eksempelvis i højskolesektoren.

Listen her giver eksempler på hvad tidligere kandidater fortæller de arbejder med efter uddannelsen. Men listen er uendeligt meget længere.

 

 

 

 

Error while rendering view [Video Box]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.