Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i dansk skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Du kan søge ind på den et-faglige kandidatuddannelse, hvis du har bestået:

  • En bacheloruddannelse med centralfag i dansk (135 ECTS)

Du kan søge ind på den to-faglige kandidatuddannelse, hvis du har bestået:

  • En bacheloruddannelse med centralfag i dansk (135 ECTS) og et gymnasierelevant sidefag (45 ECTS), der kan fortsættes på kandidatniveau.

Bacheloruddannelsen i Dansk fra SDU giver dig retskrav på optagelse

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

  • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet
Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies