Skip to main content

Uddannelsens opbygning 

Kandidatuddannelsen i dansk varer 2 år fordelt på 4 semestre, hvor du på det fjerde semester skriver dit kandidatspeciale.

På denne uddannelse kan du vælge mellem den 1-faglige eller den 2-faglige kandidatuddannelse. På den 1-faglige kandidatuddannelse kommer du til gå i dybden med dansk litteratur, kultur og sprog over begge uddannelsens 2 år. På den 2-faglige kandidatuddannelse starter du med det sidefag, som du læste på bacheloruddannelsen, og siden går du i dybden med dansk litteratur, kultur og sprog.

Uddannelsen består af en række obligatoriske kurser, evt. et valgfag samt et kandidatspeciale. Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kursets titel i oversigten over uddannelsens opbygning ovenfor.