Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Dansk udbydes i to variationer, den et-faglige og den to-faglige.

I den to-faglige kandidatuddannelse bruges de to år på 2 fag, således at 50 ECTS læses på et andet fag end Dansk og 70 ECTS læses på Dansk.
Den et-faglige kandidatuddannelse omfatter 120 ECTS i Dansk.

Den et-faglige kandidatuddannelse i Dansk
Kandidatuddannelsen repræsenterer den fulde faglige udbygning af den studerendes samlede studieforløb. De kompetencer inden for sprog, litteratur, medier og kultur, som den studerende erhvervede på BA-delen via de obligatoriske discipliner, uddybes yderligere på kandidatdelen, der tillige rummer mulighed for specialisering inden for en eller flere af Danskfagets kerneområder gennem valgfag, særligt studerede emner og valg af specialeemne. Kandidaten gennemgår desuden et karriereprofilkursus på 10 ECTS og et kernefagligt relevanttværkursus på 10 ECTS. Den færdige kandidat vil således have opnået faglige og erhvervsmæssige kompetencer, der kvalificerer til at varetage et bredt spektrum af erhvervsfunktioner.

Den to-faglige kandidatuddannelse i Dansk
Den to-faglige kandidatuddannelse med centralt fag i Dansk er et fuldtidsstudium, der udgør 70 ECTS. Sideløbende hermed læses sidefag i et andet fag på 50 ECTS.

Hvis kandidatuddannelsen med centralt fag i Dansk kombineres med et sidefag ved et andet fakultet ved SDU, udgør kandidatuddannelsen i Dansk 75 ECTS: 70 ECTS inden for det centrale fag og 5 ECTS valgfag, der er relevant for det centrale fag (Dansk). Valgfaget skal godkendes af studienævnet for det centrale fag.

Kandidatuddannelsen repræsenterer den fulde faglige udbygning af den stu­de­ren­des samlede studieforløb. De kompetencer inden for sprog, litteratur, medier og kultur, som den studerende erhvervede på BA-delen via de obligatoriske discipliner, uddybes yderligere på kandidatdelen, der via sin opbygning sikrer, at fagets kerneelementer tilgodeses, således at den færdige kandidat vil have opnået fag­lige og erhvervsmæssige kompetencer, der primært kvalificerer den studerende til at va­re­tage undervisningen på de gymnasiale uddannelser. Denne profil kan under uddannelsen styrkes på det obligatoriske Karriereprofilkursus på 10 ECTS. Dimittenden har dog også mulighed for at udbygge sin uddannelse med henblik på en alternativ profil ved bl.a. praktikophold og udenlandsophold og få indblik i tværfagligt arbejde gennem det obligatoriske kernefaglige tværkursus på 10 ECTS

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Dansk

læs her

Studieordning

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Dansk. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her

Sidst opdateret: 11.03.2019