Skip to main content

Studieliv

Efter endt BA kan du vælge at studere yderligere 2 år til en kandidatgrad (cand.mag.). Du kan vælge et læse en kandidatuddannelse bestående udelukkende af dansk (et-faglig) eller en kandidatuddannelse med både centralt fag i dansk og tilvalg i et andet fag (to-faglig). En kandidatuddannelse med centralt fag i dansk og tilvalg i et andet relevant fag giver undervisningskompetence i begge fag.  

Inden du begynder på kandidatuddannelsen i Dansk, anbefaler vi, at du tænker igennem, hvad du har af karriereplaner. Dermed kan du sammensætte din uddannelse herefter, netop fordi uddannelsen lægger op til så mange karriereveje. Hvis du vælger den etfaglige kandidatuddannelse, planlægger du forløbet sammen med en vejleder, så du er sikker på, at forløbet har en 'rød tråd', der fører frem til et afsluttende speciale inden for det område, du har valgt at specialisere dig indenfor. Du kan således vælge at specialisere dig inden for en litterær periode, en bestemt genre eller litteraturteori, du kan vælge at fokusere på sprog og specialisere dig i sproghistorie, sprogteori, sprog og kommunikation i organisationer, eller inden for mediedelen, Den etfaglige kandidatuddannelse er bygget op af 8 emner, en praktik (i gymnasiet eller en virksomhed) og specialet.  Læs mere om dette under punktet ”Uddannelsens opbygning”.'

Tradition og fornyelse
Danskstudiet ved Syddansk Universitet er kendetegnet ved, at vi på den ene side tilstræber at fastholde fagets traditioner og kernefagligheden, dvs. at vi fastholder arbejdet med dansk litteratur og sprog som fagets kerne men vi udvikler samtidig faget løbende, så nye udtryksformer inddrages, og ved at udbyde kandidatemner, der f.eks. tager fat på tværæstetiske emner, nyeste litteratur og de nyeste film, og for sprogsidens vedkommende aktuelle sproglige problemstillinger som f.eks. sprogpolitik, politisk diskurs, interpersonel kommunikation, sproget i de nyeste medier og interkulturel kommunikation. Vores mål er ad denne vej både at uddanne undervisere,  der er  kvalificerede såvel inden for litteratur, sprog og medier og at ruste kandidater, der satser på andre karrieremuligheder, til at kunne bestride mange forskellige typer af beskæftigelse. 
Du har også mulighed for at komme ud og stikke fingeren i jorden gennem et praktikforløb (Projektorienteret forløb) eller et udlandsophold – se linket til højre på siden.

Undervisningen
Det ugentlige timetal er afhængigt af, om du læser dansk som et-faglig eller to-faglig kandidatuddannelse. Læsningen og arbejdet derhjemme er den vigtigste og mest tidskrævende del af studiet. Undervisningen veksler mellem forelæsninger,  oplæg fra underviserne med efterfølgende diskussion samt oplæg fra de studerende, forskellige øvelser. Der kan være gæstelærerforelæsninger og ekskursioner, hvis det er relevant for emnet.  
Tekstmængden er stor - op til 5000-7000 sider om året, hvilket kræver en stor portion selvdisciplin på grund af de få timers undervisning og de mange timers forberedelse. Det kan være en stor fordel at deltage i studiegrupper, hvor I sammen kan læse og diskutere stoffet.


Studiemiljø
Ud over undervisningen foregår der mange andre spændende faglige og fagligt-sociale aktiviteter på Dansk. Der afholdes eksempelvis foredrag og forfatterarrangementer, ekskursioner og faglige dage.  
Der er altid mulighed for at tage initiativ til at oprette studiekredse – vi har inden for de seneste år haft litterære studiekredse og en filmklub. Vi har et velfungerende fagråd, og en del af vores studerende sidder på danskstudiets læsesal og skriver og læser sammen, ikke mindst under specialeskrivningen. Vi er også kendt for at have en meget uformel omgangstone mellem undervisere og studerende, og man kan altid komme i kontakt med sin underviser, hvad enten man har et fagligt eller et personligt anliggende, man gerne vil drøfte.

Sidst opdateret: 26.02.2018