Skip to main content

Adgangskrav


Adgangskrav

For at søge optagelse på cand.mag. i Journalistik skal du have en bacheloruddannelse inden for et andet fagområde end Journalistik.

Du kan søge ind med en bachelor- eller professionsbachelor inden for et hvilket som helst felt på de samfunds-, sundheds-, humanistiske, tekniske og naturvidenskabelige fagområder.

Optagelsesprøve, motiveret ansøgning og CV

Vi udvælger de mest kvalificerede ansøgere på baggrund af en online skriftlig optagelsesprøve som tages hjemmefra og en optagelsessamtale på SDU, Campus Odense. I samtalen tager vi bl.a. udgangspunkt i din motiverede ansøgning og dit CV, som du skal vedhæfte, når du søger optagelse.  

Den motiverede ansøgning 

Du skal vedhæfte en motiveret ansøgning til din ansøgning om optagelse. Den skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold. Ansøgningen skal give et indtryk af dig som person, af din modenhed og af din egnethed i forhold til uddannelsen. Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde to sider og kan sammenlignes med en jobansøgning.  

Husk at anføre dit navn på den motiverede ansøgning. 

CV 
Du skal også vedhæfte et CV. Medtag eksempelvis  

  • uddannelse 
  • arbejdserfaring (frivilligt og lønnet) 
  • evt. journalistisk erfaring
  • fritidsinteresser, rejser og lignende 

Den skriftlige prøve 

Alle kvalificerede ansøgere inviteres til den skriftlige optagelsesprøve, der tester dine evner inden for følgende områder:  

  • analyse og refleksion over et givent tema 
  • beherskelse af det danske sprog 
  • paratviden om generelle og almene samfundsforhold 

Prøven afholdes online 10. april, og du deltager hjemmefra fra din egen computer.  

Vær opmærksom på at alle prøvens dele skal gennemføres med meget få hjælpemidler. Ved brug af hjælpemidler ud over de anførte, eller snyd under prøven, annulleres din deltagelse i optagelsesprøven. 

Følg med på siden her – vi opdaterer siden med informationer om hvordan den skriftlige prøve foregår online og giver gode råd til deltagelse, når vi kommer tættere på prøven 10. april.  

Se tidligere optagelsesprøver her.

Optagelsessamtale 
På baggrund af den skriftlige prøve indkaldes de 85 bedste ansøgere til en samtale.  
Samtalen er en dialog på ca. 20 minutter om dig selv og om det, du har skrevet i din motiverede ansøgning og CV.  

Vi holder samtaler 11. maj.  

Udvælgelse 
De 50 ansøgere, der samlet opnår det bedste resultat, tilbydes en plads på uddannelsen. Desuden vil en mindre gruppe ud over de 50 optagne blive tilbudt plads på en venteliste. 

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet  
Hvis du opholder dig i udlandet, kan du deltage online i den skriftlige prøve og i optagelsessamtalen via Zoom.  

Vi følger Covid-19 situationen nøje og ændrer optagelsessamtalen på campus til en online samtale, hvis restriktioner tilsiger det. Du vil kunne læse om en eventuel ændring her på siden og i din invitation til optagelsessamtalen.  
Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS