Skip to main content

Adgangskrav

Du kan søge optagelse på cand.mag. i Journalistik, hvis du har en bacheloruddannelse inden for et andet fagområde end Journalistik.

Du kan søge ind med en bachelor- eller professionsbachelor inden for et hvilket som helst felt inden for øvrige samfunds-, sundheds-, humanistiske, tekniske og naturvidenskabelige fagområder. 

For at kunne kvalificere dig til optagelse, skal din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse indeholde mindst 150 ECTS uden for det journalistiske fagområde.

Vi udvælger de mest kvalificerede ansøgere på baggrund af en  skriftlig optagelsesprøve  og en optagelsessamtale. I samtalen tager vi bl.a. udgangspunkt i din fagligt begrundede ansøgning og dit CV, som du skal vedhæfte, når du søger optagelse.  

Faglig begrundet ansøgning 

Din fagligt begrundede ansøgning skal berøre følgende emner:

 • Faglighed: Hvordan komplementerer din bacheloruddannelse og cand.mag. i journalistik hinanden? Hvordan kan dit fag fungere som et afsæt til at få journalistiske ideer?
 • Tilegnelse af viden: Hvordan har din hidtidige uddannelse styrket din evne til at stille spørgsmål, få idéer og tilegne dig viden? 
 • Viden om journalistik: Beskriv evt. relevant journalistisk erhvervserfaring eller andre aktiviteter, som har givet dig indsigt i journalistik.

Din faglige begrundelse må max være 1,5 sider. Husk at skrive dit navn på dokumentet.

CV

Når du søger om optagelse, skal du også vedhæfte et CV. Medtag eksempelvis:

 • Uddannelse
 • Arbejdserfaring  - frivilligt og lønnet 
 • Evt. journalistisk erfaring

Den skriftlige prøve

Alle kvalificerede ansøgere inviteres til en skriftlig optagelsesprøve, som finder sted på SDU i Odense den 13. april 2024.

Prøven tester dine evner inden for følgende områder:  

 • Analyse og refleksion over et givent tema 
 • Beherskelse af det danske sprog 
 • Paratviden om generelle og almene samfundsforhold 

Der er ingen sygeprøve
Der er ingen sygeprøve for optagelsesprøven. Det er heller ikke muligt at deltage online, hvis du føler dig sløj op til eller på dagen for optagelsesprøven.

Ansøgere, der opholder sig i udlandet d. 13. april, har mulighed for at deltage online via Zoom i samme tidsrum, som prøven finder sted på SDU i Odense. 

Hvis du ønsker at deltage online, skal du kontakte mail: optag@sdu.dk senest den 15. marts 2024 kl. 12. 

Du skal vedhæfte dokumentation for, at du ikke befinder dig i Danmark på prøvedagen den 13. april 2024. Det kan eksempelvis være i form af flybilletter (både af-og hjemrejse), arbejdskontrakt eller lignende.

NB: Man kan ikke deltage online, hvis man er i transit fra udland til Danmark, fx i lufthavn.

Vi opdaterer siden med informationer om, hvordan den skriftlige prøves forløb, og giver gode råd til deltagelse, når vi nærmer os prøvens afholdelsesdato. 
Læs mere om optagelsesprøvens indhold  og find praktiske oplysninger. 
Se også tidligere optagelsesprøver her.

Optagelsessamtale

Optagelsessamtalen finder sted torsdag den 16. maj 2024 og tager udgangspunkt i din faglig begrundet ansøgning og dit CV.

Samtalen vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Faglig synergi: Hvordan kan du bruge kvalifikationer fra din hidtidige uddannelse til cand.mag. i journalistik? Hvordan kan dit faglige fundament gøre dig til en god journalist? Hvordan kan dit fag bidrage til journalistikken?
 • Kreativ og kritisk tænkning: At kunne udvikle idéer samt forholde sig kritisk til kilder og viden er essentielt for journalister. Hvordan kan din faglighed understøtte dette?
 • Journalistisk indsigt: Uddyb hvordan, evt. relevant journalistisk erhvervserfaring, erfaring med kommunikation eller andre aktiviteter kvalificerer dig til uddannelsen.

Udvælgelse

De ansøgere, som har det bedste resultat i den skriftlige prøve, bliver indkaldt til optagelsessamtale på SDU.
Efter optagelsessamtalen udvælges de ansøgere, som tilbydes en studieplads på cand.mag. i Journalistik. Det sker ud fra en samlet vurdering af både den skriftlige prøve og optagelsessamtalen.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.