Skip to main content

Adgangskrav

Særligt om optagelsesprøven i 2020

Som følge af coronavirus og myndighedernes forsøg på at begrænse virusspredning vil årets optagelsesprøve på cand.mag. i Journalistik foregå online.


Adgangskrav

For at søge optagelse på cand.mag. i Journalistik skal du have en bacheloruddannelse inden for et andet fagområde end Journalistik.

Du kan søge ind med en bachelor- eller professionsbachelor inden for et hvilket som helst felt på de samfunds-, sundheds-, humanistiske, tekniske og naturvidenskabelige fagområder.

Optagelsesprøve, motiveret ansøgning og CV

Vi udvælger de mest kvalificerede ansøgere på baggrund af en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. I samtalen tager vi bl.a. udgangspunkt i din motiverede ansøgning og dit CV, som du skal vedhæfte, når du søger optagelse.

Den motiverede ansøgning

Du skal vedhæfte en motiveret ansøgning til din ansøgning om optagelse. Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde to sider og kan sammenlignes med en jobansøgning. Husk at anføre dit navn på den motiverede ansøgning. Den skal være selvstændigt formuleret og kun medtage relevante forhold. Ansøgningen skal give et indtryk af dig som person, af din modenhed og af din egnethed i forhold til uddannelsen.

CV

Du skal også vedhæfte et CV. Medtag eksempelvis

  • uddannelse
  • arbejdserfaring (frivilligt og lønnet)
  • evt. journalistisk erfaring
  • fritidsinteresser, rejser og lignende

Den skriftlige prøve

Alle kvalificerede ansøgere inviteres til en skriftlig optagelsesprøve, der foregår online lørdag den 4. april 2020.

Prøven tester dine evner inden for følgende områder:

  • Analyse og refleksion over et givent tema
  • Beherskelse af det danske sprog
  • Paratviden om generelle og almene samfundsforhold

Prøven er digital og du skal tage  den online hjemmefra og benytte din egen computer.

Vær opmærksom på at alle prøvens dele skal gennemføres med meget få hjælpemidler. Ved brug af hjælpemidler ud over de anførte, eller snyd under prøven, annulleres din deltagelse i optagelsesprøven.

Du må ikke benytte en printer eller anvende mere end én skærm under optagelsesprøven. På prøvedagen vil der være adgang til IT-support.

For en god ordens skyld skal vi nævne, at eftersom årets optagelsesprøve nødvendigvis må foregå digitalt, så benytter vi os af en række ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at sikre os mod snyd. Det betyder blandt andet, at du vil blive overvåget af en repræsentant for SDU via eget kamera, som også holder øje med din computer så længe prøven varer.

Læs mere om fjernovervågning af din online prøvedeltagelse her

Se tidligere optagelsesprøver her.

Online optagelsessamtale

På baggrund af den skriftlige prøve indkaldes ca. 85 af de bedste ansøgere til en online samtale. Samtalen er en dialog på ca. 20 minutter om dig selv og om det, du har skrevet i din motiverede ansøgning og CV. Vi holder online samtaler den 5. maj 2020.

Læs mere om, hvordan den online optagelsessamtale foregår.

Udvælgelse

De 50 personer, der samlet vurderes højest, tilbydes en plads på uddannelsen. Desuden vil en mindre gruppe ud over de 50 optagne tilbydes plads på en venteliste.

Hvis du har spørgsmål til online optagelsessamtale, er du meget velkommen til at kontakte os på journalism@journalism.sdu.dk.

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

  • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
  • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS