Cand.mag. i Journalistik

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i Journalistik, hvis du har en bachelorgrad eller en professionsuddannelse inden for et andet område end journalistikken. Uddannelsens faglige opbygning er med til at sikre, at de studerende til stadighed udbygger deres oprindelige faglighed, samtidig med at de opbygger og styrker det journalistiske håndværk. Den skriftlige optagelsesprøve ligger den 4. april 2020 og optagelsessamtaler finder sted den 5. maj 2020.