Skip to main content
DA / EN

Kort om Cand.mag. i Journalistik

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i Journalistik, hvis du har en bachelorgrad eller en professionsuddannelse inden for et andet område end journalistikken.

Uddannelsens faglige opbygning er med til at sikre, at de studerende til stadighed udbygger deres oprindelige faglighed, samtidig med at de opbygger og styrker det journalistiske håndværk.

Det kan du bruge uddannelsen til

Ved at lægge en journalistisk faglighed oven på den specialviden, de studerende allerede har i forvejen, uddanner cand.mag.’en i journalistik fremtidens fagspecialiserede journalister. Den type journalister har nyhedsbranchen brug for, og det har offentligheden også. Det er en spændende uddannelse, som kommer på et tidspunkt, hvor medierne står i en brydningstid.

Uddannelsen vil have et journalistisk og produktionsmæssigt fokus, så det bliver fagstærke journalister snarere end kommunikationsmedarbejdere, som uddannes.

Derfor skal du læse Cand.mag. i Journalistik

Det gør dig blandt andet i stand til at:

  • Arbejde som fagspecialiserede journalist ved at kombinere din specialviden med journalistisk faglighed. 
  • Mestre journalistikkens videnskabelige metoder og redskaber.
  • Kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for journalistisk produktionsvirksomhed.

Læs mere om fremtidsmuligheder her