Skip to main content

Erhvervssigtet er i udgangspunktet det samme, som for journalister generelt. Forskellen udtrykkes i uddannelsens formålsbeskrivelse, hvor det fremgår, at de studerende i kraft af den bagvedliggende bachelorfaglighed kan bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner.

Det vil sige, uddannelsen sigter i højere grad på at uddanne fagstærke journalister indenfor alverdens vigtige områder.

Det betyder, at du efter din cand.mag. i journalistik-uddannelse vil kunne arbejde som journalist ved klassiske nyhedsmedier (skrevne, elektroniske og digitale), samt vil have erhvervet kompetencer til at arbejde som pressemedarbejder i organisationer, virksomheder og hos myndigheder.

Alt sammen steder, hvor du kan forene din journalistiske faglighed med den faglighed, som du har erhvervet dig under det forudgående bachelorforløb.