Skip to main content
Uddannelsens 3. semester består af et projektorienteret forløb, hvor de studerende kan bruge kompetencerne fra både de tidligere semestre og deres forudgående uddannelser.

Her arbejder de studerende med at udvikle journalistiske koncepter og/eller formidlingsformer - enten i samarbejde med medier, virksomheder, NGO’er, interesseorganisationer, etc., eller på egen hånd.

Derudover er der undervisningsdage på SDU spredt ud over semestret, som afsluttes med en eksamination. Det præcise indhold af samarbejdet fastlægges af den studerende og samarbejdspartneren, og der er en praktikvejleder tilkoblet fra uddannelsens side.


Her kan du finde studieordninger for kandidatuddannelsen i Journalistik.

Her kan du finde fagbeskrivelser for kandidatuddannelsen i Journalistik.