Skip to main content
DA / EN

På kandidatuddannelsen i audiologi udbygges dine kompetencer, ligesom der i højere grad lægges vægt på videnskabelige og teoretiske aspekter, og du lærer hvordan forskning kan kombineres med praksis.

Gennem studiet opnår du en øget selvstændighed, og du lærer egenhændigt at sammensætte et forskningsforløb samt at vurdere kvaliteten af andres forskning.

Stor valgfrihed på Audiologi

På kandidatuddannelsen er der mulighed for selv at vælge nogle af fagene, således at du kan opbygge en større viden inden for netop de emner, du interesserer dig for. Læs mere i studieordningen her.

Samtidig indeholder uddannelsen et projektorienteret forløb, som kan være en forløber til specialet. Her har du eventuelt mulighed for at lave projekter i de forskningsmiljøer, der findes inden for audiologien på universitetet eller sammen med firmaer i den danske høreapparatindustri. Det giver dig mulighed for fx at undersøge egne ideer og projekter i praksis eller evaluere eksisterende praksis gennem mindre undersøgelser.

Du står selv for planlægningen af forløbets indhold, og kan delvist selv bestemme hvilke områder, du vil prioritere, samt hvor meget vægt du tildeler henholdsvis det teoretiske og det praktiske.

Derfor skal du læse...

  • Du opnår en lang række fagspecifikke kompetencer, som du kan farve ved dine valg af valgfag.
  • Som nyuddannet kandidat i Audiologi er der rigtig gode jobmuligheder både nu og forventeligt også i fremtiden. Ledighedstallene er meget små.
  • Der er audiologiske stillinger er inden for både det offentlige og det private arbejdsmarked.