Menu

Audiologi (Kandidat)

Her udbygges dine kompetencer, ligesom der i højere grad lægges vægt på videnskabelige og teoretiske aspekter, og du lærer hvordan forskning kan kombineres med praksis.

Gennem studiet opnår du en øget selvstændighed, og du lærer egenhændigt at sammensætte et forskningsforløb samt at vurdere kvaliteten af andres forskning. 

Stor valgfrihed på Audiologi

På kandidatuddannelsen er der mulighed for selv at vælge nogle af fagene, således at du kan opbygge en større viden inden for netop de emner, du interesserer dig for. Vi har en pædagogisk retning samt en teknisk. Læs mere om de to specialiseringer her.

Samtidig indeholder uddannelsen et projektorienteret forløb, som kan være en forløber til specialet og give dig mulighed for fx at implementere egne ideer og projekter i praksis eller evaluere eksisterende praksis gennem mindre undersøgelser. Du står selv for planlægningen af forløbets indhold, og kan delvist selv bestemme hvilke områder, du vil prioritere, samt hvor meget vægt du tildeler henholdsvis det teoretiske og det praktiske.

Jobmuligheder

Med en kandidatuddannelse i audiologi er du godt stillet i forhold til arbejdsmarkedet, fordi du besidder både fagspecifikke kompetencer samt en videnskabeligt funderet tilgang til praksis. 
Samtidig kvalificeres du til at kunne søge forskervejen via et ph.d.-stipendiat.

 De forskellige jobmuligheder med en –Kandidatuddannelse i Audiologi findes i såvel offentligt som i privat regi:

1. Jobmuligheder i offentligt regi:

  1. Høreklinikker/audiologiske afdelinger på sygehuse. Der findes audiologiske afdelinger på alle universitetssygehusene samt på andre sygehuse fordelt rundt i landet. Du kan finde dem her.
  2. Kommunikationscentre

2. Jobmuligheder i privat regi:

a) Private høreklinikker. Der findes høreklinikker i næsten alle større byer.

b) Høreapparatproducenter. Der findes 3 store virksomheder i Danmark, der producerer en stor del af alle de høreapparater, der benyttes på verdensplan:   Oticon, Widex og GN Resound.

Kandidater i Audiologi kan søge job i en af disse virksomheder.

Som nyuddannet Kandidat i Audiologi er der rigtig gode jobmuligheder både nu og forventeligt også i fremtiden.

Adgangskrav og optagelse

Læs om adgangskrav og søg om optagelse

ansøg her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies