Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Der er audiologiske stillinger er inden for både det offentlige og det private arbejdsmarked. Alt afhængig af din specialisering, vil du være kvalificeret til forskellige typer stillinger foruden muligheden for at søge et ph.d.-stipendiat.

Som færdiguddannet kandidat i Audiologi er du særligt kvalificeret til at varetage stillinger inden for følgende områder:

  • Kandidater i audiologi kan varetage udøvende og overordnede funktioner i private og offentlige høreklinikker. 
  • Kandidater i audiologi kan varetage fagligt specialiserede funktioner og/eller udviklingsfunktioner i offentlige høreklinikker. Arbejdsområderne omfatter blandt andet udførelse af diverse høreprøver på klienter, udvælgelse og tilpasning af høreapparater, instruktion i brugen af høreapparater samt opfølgning på høreapparatbehandlingenog Cochlear Implant behandlingen.
  • Kandidater i audiologi kan varetage fagligt specialiserede funktioner på talehøreinstitutter eller kommunikationscentre, der tilbyder undervisning/behandling af voksne med hørevanskeligheder, tinnitus og Morbus Ménières sygdom samt voksne med Cochlear Implantat.
  • Kandidater i audiologi kan ansættes i salgs-, udviklings- og forskningsfunktioner i den private høreapparatindustri, der udvikler og afprøver høreapparater og andre høretekniske hjælpemidler.
  • Kandidater i audiologi kan ansættes i salgs-, udviklings- og forskningsfunktioner i den private audiologiske-måleindustri, der udvikler medicinsk teknisk udstyr til høre/måleindustrien. 
 

Som cand.scient. i Audiologi har du kompetencer til:

  • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig læring, udvikling og specialisering
  • at opsøge og bearbejde ny information i en reflekteret og målrettet proces
  • at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og forudsætter nye løsningsmodeller
  • selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
  • at forstå og indgå i udviklings- og forskningsarbejde på baggrund af videnskabelige metoder

Herudover vil du opnå en lang række fagspecifikke kompetencer, som du kan farve ved dine valg af valgfag.

Kompetenceprofilen for uddannelsen er specificeret i studieordningen.

På job med pædagogiske audiologer

På job med tekniske audiologer