Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Sundheds- og Velfærdsteknologi varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

  1. Når mennesker og teknologi mødes 
  2. Bevægelse 
  3. Dynamiske systemer 
  4. Brugerinteraktion 
  5. Experts in team Innovation 
  6. Bachelorprojekt 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
Semestret handler om mennesker og teknologi – og mødet herimellem. Du lærer bl.a. om funktionel anatomi fx principperne bag muskler og led samt hvordan bevægelsesapparatet fungerer. Du arbejder med matematik såsom differentialligninger, udvikling af matematiske modeller og algebra samt signaler, dataopsamling, databehandling, kredsløbsteori og biomekaniske måleopstillinger. Teorien bliver omsat til praktiske øvelser i projektarbejdet.

2. semester
Her er fokus på bevægelse. Sammen med dine medstuderende lærer du om menneskers og maskiners mekanik, matematisk modellering af mekanikken og sensorer, der kan måle på mekanikken. Du og din projektgruppe arbejder med emner som biomekanik, mekanisk design (fx maskinelementer, materialer og overflader), sensorer, elektronik, måling af systemer og kinematiske modeller.

3. semester
På dette semester arbejder du med de dynamiske systemer i mennesker og signaler. Du lærer bl.a. om medicinsk fysiologi, programmering af smartphones og tablets og dynamiske systemer. Samtidig bruger du matematikken til at beskrive de signaler, der udveksles og målet.

4. semester
Med udgangspunkt i udviklingsprocessen er der fokus på interaktion med brugeren og brugerens interaktion med den aktuelle teknologi. Du og dine medstuderende arbejder med menneskets psykologi samt brugercentreret udvikling, hvor I fx laver brugerundersøgelser, inddrager brugerne i udviklingsprocessen og evaluerer jeres løsninger i samspil med brugerne. I lærer om programmering, som I også bruger praksis.

5. semester
Experts in Team Innovation er temaet for dette semester, som har fokus på iværksætteri og innovation. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring. Samtidig arbejder du videre med statistik, reguleringsteknik og signalbehandling samt sundhedsinformatik.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Her laver du bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre. I dit projekt arbejder du primært med et selvvalgt emne inden for sundhedsteknologi.