Skip to main content

Engelsk (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Engelsk er verdenssproget, og på studiet kommer du grundigt omkring både sprog, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold i den engelsksprogede del af verden.

Med uddannelsen vil du kunne engelsk på super højt niveau og benytte sproget som et arbejdsredskab. Du lærer om de historiske, politiske, sociale og kulturelle sammenhænge, som sproget indgår i.

Med en humanistisk uddannelse opnår du viden og kompetencer, der kan spille ind i globale dagsordener som fx kvalitetsuddannelse for alle, reduktion af ulighed og fremme af trivsel, fordi du gennem din viden om sprog, kultur og historie får kompetence til at undervise på mange niveauer og i mange sammenhænge.