Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

Med uddannelsen i Litteraturvidenskab opnår du stærke analytiske evner og en stor sproglig bevidsthed. Du lærer at se tingene i en større sammenhæng og arbejde med værdier, og i mødet med litteratur fra hele verden og fra forskellige historiske epoker trænes du løbende i at sætte dig ind i forskellige tankegange og kulturer, at strukturere informationer og udvikle nye begreber.

Traditionelt retter uddannelsen i Litteraturvidenskab sig mod job i kulturinstitutioner, herunder museer, biblioteker og forlag, men mange af vores uddannede finder job i den bredere offentlige sektor, hos virksomheder eller NGO’er. Der er også enkelte, der ender som forskere, og lidt flere bliver undervisere på gymnasier og højskoler.


Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse vil du typisk komme til at arbejde med at:

 • Kommunikere særligt præcist og udnytte, at du kender fortælleteknikker og sprogets mange virkemidler.
 • Udfordre gamle sæt af normer og tankegange og være med til at opbygge nye fortællinger, vejledninger og procedurer.
 • ”Oversætte” litteratur, men også svært tilgængelig viden til borgere/brugere.
 • Opbygge systemer og logikker i virksomheder med megen forskellig tekstinformation.
 • Undervise i litteratur- og kulturhistorie.
 • Formidle kultur, forfatterskaber og fortællinger.

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som: 

 • Redaktører og konsulenter på forlag
 • Litteratur- og kulturformidlere på biblioteker
 • Fagjournalister
 • Redaktører på tidsskrifter og i dagspresse, radio og tv
 • Informationsmedarbejdere ved museer og andre kulturelle institutioner
 • Undervisere på universiteter, gymnasier og højskoler
 • Forskningsbibliotekarer
 • Reklamekonsulenter
 • Tekst- og manuskriptforfattere
 • Oversættere af litteratur, film og tv-serier
 • Akademiske medarbejdere ved institutioner, fonde, kulturforvaltninger og ministerier
 • Selvstændige og entreprenører
 • Forfattere