Skip to main content

Mestrer den grundlæggende fysik

Vil du udforske fysiske fænomener og omsætte ideer til innovative teknologiske fremskridt? Så er en uddannelse som civilingeniør i Fysik og Teknologi måske noget for dig.
Det er nødvendigt at have ingeniører, som mestrer fysik, for at kunne udvikle fremtidens teknologi. På Fysik- og Teknologiuddannelsen kombinerer du fysik, matematik og ingeniørfag, og du lærer at forstå fysiske fænomener ved at studere de fysiske love bag. Kombinationen gør dig i stand til at omsætte din viden til praktiske formål og udvikle teknologiske fremskridt.

På bacheloruddannelsen i Fysik og Teknologi er matematik og fysik sproget, eksperimenter værktøjet og ingeniørtilgangen metoderne til analysere og løse fysiske og tekniske problemstillinger.

Hvad lærer jeg?

Med en bacheloruddannelse i Fysik og Teknologi kombinerer du ingeniørfagligheden med viden om fysik og teknologi, som giver dig kompetencer til at kunne løse tekniske komplekse udviklingsopgaver og problemstillinger, anvende fysiske lovmæssigheder samt matematiske og numeriske metode, udvælge og evaluere måleteknikker, anvende programmeringsteknikker, samarbejde om faglige og tværfaglige projekter og meget mere. 

På uddannelsen lærer du bl.a. om mekanik, termodynamik, elektromagnetisme, optik, akustik, kvantemekanik, nanofysik, differentialligninger, vektorfelter, statistik, numeriske metoder, programmering, signalbehandling, sensorer og dataanalyse.
Du får indsigt i de nyeste teknologier, som giver dig de bedste forudsætninger for at arbejde med udvikling og forskning. Du vil fx arbejde med projekter inden for udvikling af sensorer, udvikling af nye måleprincipper til bestemmelse af vand eller urenheder i olie, design og optimering af optiske metoder til kvalitetssortering af kartofler eller fremstilling af nanostrukturerede materialer med helt nye egenskaber.

Hvordan er studiet opbygget?

Undervisningen består af fagligt sammenhængende semestre, hvor teori omsættes til praksis i semesterprojekter. Ca. 30 % af hvert semester bruges på projektarbejde.
På dit første studieår opnår du grundlæggende viden inden for fysik, matematik, elektronik og programmering.
På andet studieår bygger du videre på din grundlæggende viden fra første studieår med kurser i bl.a. optik, halvlederoptik, statistisk fysik og anvendt kvantemekanik. Det tredje studieår arbejder du med teoretisk og eksperimentel akustik samt statistik og dataanalyse. På dit sidste semester laver du dit bachelorprojekt, hvor du samler al din viden fra de tidligere semestre.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieording.

Kandidatuddannelse

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du tager den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør.
Læs mere om kandidatuddannelsen i  Fysik og Teknologi.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og udlandet. Som civilingeniør i Fysik og Teknologi kan du fx arbejde med udvikling, teknologiske aspekter af forretningsudvikling, rådgivning og konsulentvirksomhed, projektledelse eller forskning. Du vil være kvalificeret til jobs i virksomheder der fx arbejder med nanooptik, rumfartsteknologi, optisk kommunikation og optiske systemer, medicoteknologi, sensorteknologi, måleteknikker og signalbehandling. Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører til en ph.d.-grad.
Læs mere om karrieremuligheder her.

Derfor skal du læse...

  • Du lærer at forstå fysiske fænomener
  • Du lærer at omsætte ideer til teknologiske fremskridt
  • Du vil arbejde med den nyeste teknologi

Mød Christine der læser Fysik og Teknologi

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense