Skip to main content
DA / EN

Brug fysik til udvikling af fremtidens teknologi

Er du nysgerrig på, hvordan man anvender fysik til at tackle verdens udfordringer? Og vil du udforske fysiske fænomener og omsætte idéer til innovative og teknologiske fremskridt? Så er en uddannelse som civilingeniør i fysik og teknologi måske noget for dig.

Uddannelsens unikke kombination af fysik, matematik og ingeniørfag (fx optik, kvanteteknologi, mikro- og nanoteknologi, elektronik, programmering og dataanalyse) gør dig klar til at arbejde med et bredt udvalg af den nyeste teknologi, fx sensorteknologi, medicoteknologi, materialeteknologi og rumfartsteknologi, når du med viden om de fysiske love lærer at analysere og løse tekniske problemstillinger.

Uddannelsen er projekt- og problembaseret fra start til slut. Du lærer derfor at omsætte din viden til praktiske formål, når du løser konkrete og aktuelle opgaver gennem hele uddannelsen. Mange projekter foregår i grupper, hvor du styrker dine samarbejds- og formidlingsevner. Ingeniører der mestrer fysik, teknologi og tværfagligt samarbejde er derfor efterspurgte inden for udvikling af fremtidens teknologi.

Hvad lærer jeg?

Med en bacheloruddannelse i fysik og teknologi kombinerer du ingeniørfagligheden med viden om fysik og teknologi, som giver dig kompetencer til at kunne løse tekniske, komplekse udviklingsopgaver og problemstillinger, anvende fysiske love samt matematiske og numeriske metoder, udvælge og evaluere måleteknikker, anvende programmeringsteknikker, samarbejde om faglige og tværfaglige projekter og meget mere.

På uddannelsen lærer du bl.a. om mekanik, termodynamik, elektromagnetisme, optik, vibrationer, kvantemekanik, nanofysik, differentialligninger, vektorfelter, statistik, numeriske metoder, programmering, signalbehandling, sensorer og dataanalyse. Du får indsigt i de nyeste teknologier, som giver dig de bedste forudsætninger for at arbejde med udvikling og forskning.

Hvordan er studiet opbygget?

Undervisningen består af fagligt sammenhængende semestre, hvor teori omsættes til praksis i semesterprojekterne. Ca. en tredjedel af hvert semester bruges på projektarbejde.

På dit første studieår opnår du grundlæggende viden inden for fysik, matematik, elektronik og programmering.
På andet studieår bygger du videre på din grundlæggende viden fra første studieår med fag om bl.a. digital elektronik, optik, kredsløb, signalbehandling, statistisk fysik og anvendt kvantemekanik.
Det tredje studieår fokuserer på mekaniske vibrationer og matematikken bag, reguleringsteknik samt statistik og dataanalyse.

På dit sidste semester udarbejder du dit bachelorprojekt, hvor du samler al din viden fra de tidligere semestre.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieording.

Kandidatuddannelse

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du tager den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør.
Læs mere om kandidatuddannelsen i  fysik og teknologi.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og udlandet. Som civilingeniør i fysik og teknologi kan du fx arbejde med udvikling, teknologiske aspekter af forretningsudvikling, rådgivning og konsulentvirksomhed, projektledelse, undervisning eller forskning. Du vil være kvalificeret til jobs i virksomheder der fx arbejder med nanooptik, rumfartsteknologi, optisk kommunikation og optiske systemer, medicoteknologi, sensorteknologi, måleteknikker og signalbehandling.

Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører til en ph.d.-grad.
Læs mere om karrieremuligheder her.

Derfor skal du læse...

  • Du lærer at forstå fysiske fænomener
  • Du omsætter ideer til teknologiske fremskridt
  • Du arbejder med den nyeste teknologi

Mød Christine der læser fysik og teknologi

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense