Skip to main content

Karriere

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Uddannelsen udbydes på dansk

Som civilingeniør i Fysik og Teknologi kan du arbejde med:

 • udvikling
 • teknologiske aspekter af forretningsudvikling
 • rådgivning og konsulentvirksomhed
 • projektledelse
 • forskning

Du vil være kvalificeret til jobs i virksomheder, der fx arbejder med:

 • optisk kommunikation og optiske systemer, herunder lasersystemer
 • fremstilling og karakterisering af optiske komponenter
 • nanooptik
 • komponenter baseret på kvante-effekter
 • sensorteknologi
 • akustik og vibrationer
 • medicoteknologi
 • rumfartsteknologi
 • materialeteknologi
 • nanoteknologi, herunder fabrikationsprocesser og karakteriseringsteknikker
 • måleteknikker og signalbehandling
 • computer-modellering af fysiske komponenter og systemer

Se statistik for løn og beskæftigelsesmuligheder og læs mere under uddannelsens kompetenceprofil.

Forskeruddannelsen

En civilingeniøruddannelse i Fysik og Teknologi kan afsluttes med en forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d.-grad. For færdiguddannede civilingeniører er der også den mulighed at tage en erhvervsforskeruddannelse, som sker i et tæt samarbejde med en virksomhed, hvor du vil være ansat.