Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Fysik og Teknologi varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Undervisningen består af fagligt sammenhængende semestre, hvor teori omsættes til praksis i semesterprojekter. På de første semestre af uddannelsen bliver du en del af en projektgruppe, og ca. 30% af hvert semester bruges på et semesterprojekt.

Første år - det gode grundlag

På SDU har Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi og den naturvidenskabelige uddannelse i Fysik samme kurser og projekter på de to første semestre. Det betyder, at du på første studieår får det bedste naturvidenskabelige og ingeniørfaglige grundlag til at vælge, hvilken af uddannelserne du vil fortsætte på. Du kan skifte uddannelse efter første år, hvis du opfylder adgangskravene på den uddannelse, du vil skifte til.

Det første studieår giver dig en grundlæggende viden inden for fysik, matematik, elektronik og programmering, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse. 

Andet år - byg oven på 

Andet studieår bygger videre på førsteårets grundlæggende fysikbegreber med fundamentale kurser i optik, halvlederfysik og statistisk fysik, kombineret med et kursus inden for anvendt kvantemekanik. De matematiske færdigheder udbygges inden for matematisk analyse og digital signalbehandling sammen med en indføring i matematisk modellering og regulering af fysiske systemer.

De teoretiske kurser suppleres af praktiske og ingeniørfaglige aspekter i de eksperimentelle kurser, kurset mikro- og nanofabrikation samt semesterprojektet, hvor projektgruppen skal fremstille og karakterisere en mikrosensor. 

Tredje år – mere faglighed

På tredje studieår arbejder du med teoretisk og eksperimentel akustik samt statistik og dataanalyse. Samtidig får du en indføring i numeriske metoder, som bl.a. anvendes i simuleringer af fysiske systemer. Du har på dette studieår mulighed for at følge dine interesser og vælge valgfag inden for naturvidenskabelige og/eller ingeniørvidenskabelige kurser.

Sammen med studerende fra andre ingeniøruddannelser udfører du et projekt (experts in team innovation), som fokuserer på innovation og iværksætteri i et fagligt sammenhæng - ofte i samarbejde med en virksomhed.

På sidste semester udfører du et bachelorprojekt, hvor du arbejder med en selvvalgt problemstilling i samarbejde med en højteknologisk virksomhed og/eller en af vores forskningsgrupper.

Eksempler på bachelorprojekter:

  • Fremstilling og karakterisering af nanostrukturer til forbedring af solcellers effektivitet.
  • Akustiske metamaterialer til forbedring af lydabsorbenter.
  • Udvikling af spektralt kamera til kvalitetssortering af frugt og grønt.
  • Opbygning af et lasersystem til plastiksvejsning af fødevarerindpakning.