Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i fysik og teknologi varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Undervisningen består af fagligt sammenhængende semestre, hvor teori omsættes til praksis i semesterprojekterne. Ca. en tredjedel af de første semestre bruges på et semesterprojekt, der udarbejdes i projektgrupper.

Første år - det gode grundlag

På SDU har civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi og den naturvidenskabelige uddannelse i fysik samme fag og projekter på de to første semestre. Det betyder, at du på første studieår får det bedste naturvidenskabelige og ingeniørfaglige grundlag til at vælge, hvilken af uddannelserne du vil fortsætte på. Du kan skifte uddannelse efter første år, hvis du opfylder adgangskravene på den uddannelse, du vil skifte til, og hvis du har bestået alle eksamenerne på det første år.

Det første studieår giver dig en grundlæggende viden inden for fysik, matematik, elektronik og programmering, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse.

Andet år - byg oven på 

Andet studieår bygger videre på førsteårets grundlæggende fysikbegreber med fundamentale fag i optik, halvlederfysik og statistisk fysik, kombineret med fag i kvantemekanik. De matematiske færdigheder udbygges inden for matematisk analyse og modellering, samt digital signalbehandling.

De teoretiske fag suppleres af praktiske og ingeniørfaglige aspekter i de eksperimentelle fag, faget mikro- og nanofabrikation samt semesterprojektet, hvor projektgruppen skal fremstille og karakterisere en mikrosensor.

Tredje år – mere faglighed

På tredje studieår arbejder du med mekaniske vibrationer og matematikken bag, samt statistik og dataanalyse. Samtidig får du en indføring i numeriske metoder, som bl.a. anvendes i simuleringer af fysiske systemer samt et fag i regulering af fysiske systemer. Du har på dette studieår mulighed for at følge dine interesser og vælge valgfag inden for naturvidenskabelige og/eller ingeniørvidenskabelige fagområder.

Sammen med studerende fra andre ingeniøruddannelser udfører du et projekt (Experts in Team Innovation), som fokuserer på tværfaglig innovation og iværksætteri - ofte i samarbejde med en virksomhed.

På sidste semester udarbejder du et bachelorprojekt, hvor du arbejder med en selvvalgt problemstilling i samarbejde med en højteknologisk virksomhed og/eller en af vores forskningsgrupper.

Eksempler på bachelorprojekter:

  • Fremstilling og karakterisering af nanostrukturer til forbedring af solcellers effektivitet
  • Metamaterialer til forbedring og militarisering af optiske linser
  • Udvikling af spektralt kamera til kvalitetssortering af frugt og grønt
  • Opbygning af et lasersystem til plastiksvejsning af fødevareindpakning