Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Samt en af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi B
  • Biologi A, Fysik C og Kemi B

Karakterkrav hvis du søger om optagelse i kvote 1: 

 • Enten et gennemsnit på mindst 8,0 fra din adgangsgivende eksamen
 • Eller et gennemsnit på mindst 8,0 i af én af nedenstående fagkombinationer (på minimum de krævede niveauer):
  • Matematik A, Fysik B og Kemi B
  • Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
  • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
  • Matematik A, Biologi A, Fysik C og Kemi B

Karakterkrav hvis du søger om optagelse i kvote 2:

 • Enten et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus)
 • Eller et gennemsnit på mindst 6,0 i af én af nedenstående fagkombinationer (på minimum de krævede niveauer):
  • Matematik A, Fysik B og Kemi B
  • Matematik A, Fysik B og Bioteknologi A
  • Matematik A, Geovidenskab A og Kemi B
  • Matematik A, Biologi A, Fysik C og Kemi B

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2.

Opfylder du ikke adgangskravene?

 Mangler du et fag eller niveau?

 • Undersøg, om du kan følge et relevant suppleringsfag.
  Hvis dit suppleringsfag er afgørende for, om du opfylder karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12. Ellers skal suppleringen være afsluttet inden studiestart.
 • Hvis du mener, du har uddannelseskvalifikationer, der svarer til adgangskravet, kan du i nogle tilfælde få lavet Individuel kompetencevurdering hos VUC. Se VUC.dk
 • Alternativt kan du søge en dispensation fra adgangskravene. Læs om muligheden for at søge dispensation.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men ikke har gennemført en adgangsgivende eksamen, kan du søge om en særlig tilladelse til at blive optaget.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, men opfylder karakterkravet i kvote 2, kan du stadig søge om optagelse i kvote 2 og deltage i en optagelsesprøve. Du kan søge om optagelse i kvote 2 fra 1. februar og senest 15. marts kl. 12:00.

Du kan også supplere for at forbedre din karaktergennemsnit i en de krævede fagkombintationer – også selvom du allerede har bestået fagene. Hvis du supplerer for at opfylde karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Har du allerede gået på en uddannelse?

Hvis du allerede går eller har gået på en bacheloruddannelse, kan du være omfattet af særlige regler, når du søger optagelse. Læs mere om reglerne.

Karakterkrav i 2021

I 2021 indfører SDU karakterkrav i kvote 1 på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser. Hvis du ikke opfylder karakterkravet kan du stadig søge optagelse i kvote 2 og deltage i en optagelsesprøve.

Søg i kvote 2, og kom til optagelsesprøve

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2. Når du søger i kvote 2, kommer du også i betragtning i kvote 1.

Du kommer både til en test af dine generelle studiekompetencer og til en test, der skal afklare dine forudsætninger for at læse på lige præcis den uddannelse, du har søgt.

#1 - uniTEST

uniTEST er en multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver tetstet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

#2 - fagspecifikke tests

Du skal også til en eller fleres test, som tager udgangspunkt i den eller de uddannelser du har valgt. Det kan fx være, du skal deltage i et interview, skrive en motiveret ansøgning, overvære en forelæsning eller demonstrere din viden inden for et bestemt område. I testen kan du fx blive målt på:

 • din viden om uddannelsen
 • dine personlige færdigheder
 • din motivation
 • dine mål med uddannelsen

Hvilken type test du skal deltage i og hvornår den ligger, opdaterer vi i løbet af efteråret.


Optagelsestal 2020

Studiepladser: 96
Fordeling i kvote 1/2 (%): 75/25
Adgangskvotient i kvote 1: Alle optaget

Optagelsestal 2019

Studiepladser: 96
Fordeling i kvote 1/2 (%): 75/25
Adgangskvotient i kvote 1: Alle optaget

Uddannelsens nummer på optagelse.dk: 17025

Søg ledige pladser

Du kan nu søge ledige pladser på SDU's bachelor- og diplomingeniøruddannelser med studiestart i 2020.

Se listen med ledige pladser

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!